เร็วๆนี้! นายกฯ เผย การจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ใกล้เสร็จแล้ว

แชร์

นายกรัฐมนตรี มอบโอวาทให้เยาวชนไทยในสหรัฐ พร้อมเปิดเผยว่า การจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ จะเสร็จเรียบร้อยในเร็วๆ นี้

3 ก.ค.2562  นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นำคณะเยาวชนไทยและผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ครั้งที่ 12 จำนวน 200 คน เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้โอวาทแก่คณะเยาวชนฯ โดยมีสาระสำคัญดังนี้ นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำบทบาทที่สำคัญของเยาวชนไทยและชาวไทยในสหรัฐอเมริกาในฐานะที่เป็นกำลังสำคัญใน  การพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกาเป็นชุมชนไทยในต่างประเทศที่มีความเข้มแข็ง และมีขนาดใหญ่ที่สุด

นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณคณะเยาวชนฯ ที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนงานของรัฐบาลด้วยดีเสมอมาการกลับมาเยือนประเทศไทยของคณะเยาวชนฯ ในปีนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี เนื่องจากเป็นปีมหามงคลของประเทศไทยและประชาชนไทยทุกคน โดยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ส่วนเดือนกรกฎาคมนี้ ถือเป็นเดือนของวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้ง ปีนี้ยังมีการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งจะเรียบร้อยในเร็วๆ นี้ โดยรัฐบาลจะสานต่อนโยบายสำคัญที่ได้ดำเนินการมาให้ลุล่วง

นอกจากนี้ ปีนี้ยังเป็นปีที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของรัฐบาลที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อเกียรติภูมิของประเทศไทย และเพื่อประโยชน์ของประชาชนไทย

นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของคณะเยาวชนฯ อาทิ การเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ ทั้งในกรุงเทพฯ และในหลายจังหวัด ซึ่งคณะเยาวชนฯ จะได้เรียนรู้และสัมผัสมิติต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศไทย ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่แบบไทย รวมทั้งจะได้มีโอกาสทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จะเป็นประสบการณ์ที่มีค่า นำมาซึ่งความเข้าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และหวังว่าคณะเยาวชนฯ จะนำประสบการณ์ที่ได้ในครั้งนี้กลับไปเผยแพร่ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของชุมชนไทยและประเทศไทยในสังคมสหรัฐอเมริกา และสร้างมิตรที่ดีในการช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ


แชร์