ขบ.เปิดให้บริการระบบจองคิวออนไลน์

แชร์

กรมการขนส่งทางบกเปิดระบบจองคิวออนไลน์ ต่อยอดการพัฒนารูปแบบการให้บริการ เพื่อความสะดวกสบายของประชาชน

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.2561 กรมการขนส่งทางบก(ขบ.) จัดพิธีเปิดตัวระบบ DLT SMART QUEUE ผ่านโครงการ“Queueless : คิวที่ไม่มีคิว” โดย นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ทางกรมการขนส่งทางบกได้มีการยกระดับการให้บริการผ่านระบบดังกล่าวการพัฒนาแอพพลิเคชั่น “DLT SMART QUEUE” เป็นการต่อยอดการพัฒนารูปแบบแนวคิดการให้บริการภาครัฐ ตามหลักการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อขอรับบริการ ซึ่งจะเป็นเสมือนบัตรคิวอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถกดรับคิวได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟน โดยหลักการทำงานของแอพพลิเคชั่น จะแสดงสำนักงานขนส่งที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงและสามารถจองคิวได้ในรัศมีไม่เกิน 20 กม. ส่วนสำนักงานขนส่งที่อยู่นอกรัศมี 20 กม. จะไม่สามารถกดรับคิวได้

นายสนิท กล่าวว่า ประชาชนสามารถจองคิวออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือได้และสามารถตรวจสอบความความหนาแน่นของคิว รวมถึงเลือกวันที่ตนเองสะดวกได้ ซึ่งระบบ DLT SMART QUEUE สามารถคำนวณระยะเวลาการรอคิว และระบบ Alert Alarm แจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิวก่อนล่วงหน้า 5 คิว เพื่อให้สามารถคำนวณเวลาในการเดินทางได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ยังพัฒนาระบบจัดการคิวจากตู้กดบัตรคิวอัตโนมัติที่ตั้งในสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วไทย โดยระบบการจองคิวดังกล่าวจะครอบคลุมทุกบริการของกรมการขนส่งทางบกได้แก่ การบริการด้านทะเบียนรถ การบริการด้านภาษีรถประจำปี การบริการด้านใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การนำระบบเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดระยะเวลาการรอคิวของประชาชนเพิ่มความสะดวกสบายให้สามารถจองคิวล่วงหน้าในวันที่มีความพร้อมโดยเริ่มจากระบบ e-booking ที่เปิดใช้ตั้งแต่เดือน มี.ค.ที่ผ่านมา สำหรับบริการที่ได้เสียงตอบรับอย่างดีและประชาชนชื่นชอบนั้นคือการต่อภาษียานพาหนะส่วนบุคคล ซึ่งปัจจุบันมีมากถึง 11 ช่องทาง และในอนาคตกรมการขนส่งทางบกก็มีแผนที่จะพัฒนารูปแบบการออกใบขับขี่ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถเข้าสู่ระบบการให้บริการออนไลน์ต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกได้โดยตรงเช่น จองคิวอบรมภาคทฤษฎีเพื่อการขอรับใบอนุญาตขับรถผ่านเว็บไซต์ DLTe-Booking (URL: ‭http://ebooking.dlt.go.th/ebooking/‬)ชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ ‭https://eservice.dlt.go.th/‬, ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอผ่านแอพพลิเคชั่น DLT eForm iFound


แชร์