ปชป.ร่อนหนังสือถึง กกต. ขอจัดประชุมใหญ่ 26 ก.ย.นี้

แชร์

“อภิสิทธิ์” ทำหนังสือแจ้ง กกต. ขอจัดประชุมใหญ่พรรคประชาธิปัตย์ 26 กันยายนนี้ เดินหน้าแก้ข้อบังคับพรรค แต่ยังไม่มีการเลือกหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ยันหลักการเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการหยั่งเสียง

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวภายหลังจากที่มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ว่า ในการประชุมวันนี้มีการสรุปการดำเนินการตามกฎหมายพรรคการเมือง และคำสั่ง คสช. ที่ได้รับการแก้ไข เนื่องจากมีประเด็นที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายใหม่ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องในส่วนของพรรคฯ โดยสิ่งที่ได้ทำไปแล้วก่อนหน้านี้คือ

ประการที่ 1 การมีสมาชิกครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด เป็นเวลา 4 ปี เพราะว่ากฎหมายกำหนดว่าต้องมี 500 คน ภายใน 180 วัน มี 5,000 คน ภายใน 1 ปี แล้วก็มี 10,000 คน ภายใน 4 ปี อันนี้พรรคฯ ทำได้หมดแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน
ประการที่ 2 ต้องจัดให้มีทุนประเดิม 1 ล้านบาท ซึ่งพรรคฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จากการโอนเงินที่มีอยู่เข้าสู่บัญชีเฉพาะเป็นทุนประเดิม
สิ่งที่ค้างอยู่คือเรื่องของการแก้ไขข้อบังคับพรรคฯ ซึ่งก็จะมีเรื่องของการนำเอาอุดมการณ์ นโยบาย และให้บทบัญญัติของข้อบังคับพรรคฯ สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ มีการจัดตั้งสาขาพรรค ซึ่งก็จะต้องมีเงื่อนไขของการมีสมาชิกตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด แล้วก็มีเรื่องของการเลือกตัวหัวหน้าพรรค และตำแหน่งต่างๆ ในกรรมการบริหารพรรค ตามที่กฎหมายกำหนด สิ่งเหล่านี้คงต้องเริ่มต้นจากการที่มีการแก้ข้อบังคับซึ่งเป็นอำนาจของที่ประชุมใหญ่ พรรคฯ จะทำหนังสือแจ้งไปยัง กกต. ตามคำสั่งล่าสุดว่าทางพรรคฯ จะดำเนินการจัดการประชุมใหญ่ในวันพุธที่ 26 กันยายนนี้ ด้วยเหตุผลที่ว่า
1. พรรคฯ ต้องมีเวลาแจ้ง กกต. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน และตามข้อบังคับเดิมของพรรคฯ การจะนัดประชุมการประชุมใหญ่ได้เร็วที่สุดคือต้องแจ้งล่วงหน้า 7 วัน ดังนั้นวันพุธที่ 26 กันยายนนี้จะเป็นการดำเนินการจัดการประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขข้อบังคับ ซึ่งได้มีการตรวจสอบประเด็นที่จะต้องมีการแก้ไขทั้งหมดให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ และนำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เห็นชอบ เมื่อที่ประชุมใหญ่เห็นชอบแล้ว ทางพรรคฯ ก็หวังว่าระเบียบของ กกต. ก็จะเอื้อให้ทางพรรคฯ สามารถรับสมาชิกใหม่ได้สะดวก นำไปสู่การจัดตั้งสาขาพรรคได้ในหลายพื้นที่ หรือตัวแทนพรรคประจำจังหวัดได้ในหลายพื้นที่
2. ส่วนอุดมการณ์ที่จะปรากฏอยู่ในข้อบังคับพรรคฯ ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ เพราะมีคำประกาศอุดมการณ์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2489 ตัวนโยบายที่พรรคฯ จะใช้ในข้อบังคับพรรคนั้นจะใช้นโยบายฉบับย่อก่อน เพื่อให้เห็นถึงปัญหาต่างๆ ที่พรรคประชาธิปัตย์มองว่าเป็นเรื่องสำคัญๆ ในยุคสมัยปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระจายอำนาจ แล้วก็การเมืองที่สุจริต เป็นต้น ทั้งหมดนี้จะสามารถดำเนินการได้โดยที่ประชุมใหญ่
นอกจากนี้สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ ยังไม่ทำในการประชุมใหญ่สัปดาห์หน้าก็คือจะยังไม่มีการเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เพราะยังยืนยันหลักการที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการหยั่งเสียง ซึ่งก็จะต้องมีการไปออกระเบียบ โดยคณะกรรมการบริหารต่อไปว่า รูปแบบวิธีการหยั่งเสียงนั้นจะทำอย่างไร ซึ่งจะได้ไปช่วยกันยกระเบียบนี้ขึ้นมาให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง กระจายโอกาสต่างๆ อย่างเหมาะสม และดูแลให้การหยั่งเสียงนั้นเป็นไปโดยเที่ยงตรง เที่ยงธรรมโดยที่สุดให้มากที่สุด พร้อมกันนี้จะได้เซ็นหนังสือให้ออกได้ในวันนี้เพื่อส่งถึง กกต. เพื่อขอดำเนินการจัดการประชุมใหญ่พรรคฯ ในวันที่ 26 กันยายนเป็นต้นไป


แชร์