“บิ๊กจิน”ยันเปิดเสรีกัญชา คนไทยได้ประโยชน์

รมว.ยุติธรรม ขอให้สบายใจ เปิดเสรีกัญชาอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ และผลประโยชน์เป็นของคนไทยทั้งหมด

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงข้อกังวลกรณีรัฐบาลจะเปิดเสรีกัญชาเอื้อประโยชน์ให้บริษัทยาข้ามชาติว่า ขณะนี้หน่วยงานราชการได้เปิดให้เกษตรกรเข้าไปศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานทีเกี่ยวข้องในการอนุมัติทั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ที่จะเป็นผู้ให้องค์ความรู้เรื่องการคัดเลือกสายพันธุ์กัญชา วิธีการปลูก การจัดสร้างโรงเรือน การควบคุมอุณหภูมิ การควบคุมการเจริญเติบโตของต้นกัญชา รวมทั้งข้อควรระวังในประเด็นที่อาจจะมีการลักลอบนำผลผลิตกัญชาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง

ส่วนเรื่องการนำมาใช้ทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รวมทั้งแพทย์แผนปัจจุบันจะกำหนดให้มีการขออนุญาตเป็นรายๆ ไปเพื่อแปรรูปออกมาในสูตรยาประเภทต่างๆ ซึ่งจะต้องวางแผนให้ชัดเจนทั้งในด้านการปลูกและการแปรรูป โดยจะเริ่มต้นจากกำหนดปริมาณผู้ป่วยที่ต้องการถึงยา จากนั้นจึงจะนำมาคำนวณเพื่อกำหนดปริมาณการแปรรูปและนำไปคำนวณพื้นที่การปลูกจริง สำหรับกัญชาส่วนเกินในพื้นที่จะต้องถูกทำลายทั้งหมด

พล.อ.ประจิน กล่าวอีกว่า ระหว่างนี้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมอยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในทันทีที่กฎหมายกัญชาผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)และมีผลบังคับใช้ คาดว่าภายในเดือนมกราคม 2562 จะเห็นความชัดเจนของพื้นที่ปลูกการแปรรูป และการนำยากัญชาไปใช้รักษาในผู้ป่วยโรคต่างๆ

“ดังนั้น ผู้ที่กังวลในเรื่องดังกล่าว ขอให้สบายใจได้ว่าทุกอย่างจะอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานรัฐและผลประโยชน์จะเป็นของประเทศและคนไทยทั้งหมด ส่วนปัญหาเรื่องการยื่นขอสิทธิบัตรของภาคส่วนต่างๆ นั้น ทางกระทรวงพาณิชย์จะมีความชัดเจนหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ด้วยเช่นกัน” รมว.ยุติธรรม กล่าว