“บิ๊กอู๋”เยี่ยมแรงงานไทยในอิสราเอล ฝากตั้งใจทำงาน-รักษาสุขภาพ

แชร์

รมว.แรงงาน นำคณะเข้าเยี่ยมแรงงานไทยที่อิสราเอล ฝากให้ตั้งใจทำงาน อดออม เก็บเกี่ยวประสบการณ์ รักษาสุขภาพ ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ปลูกกล้วย และอะโวเคโด้ในคิบบุตซ์ อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มแบบคอมมูน ทุกอย่างเป็นของส่วนรวมอยู่อาศัยและใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทำธุรกิจร่วมกัน ลักษณะร่วมทุน แบ่งผลตอบแทนกัน ไม่มีการแข่งขัน มีแรงงานไทยมารอให้การต้อนรับ ประมาณ 50 คน

โอกาสนี้ พล.ต.อ.อดุลย์ ได้กล่าวให้โอวาทว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากความห่วงใยมายังแรงงานไทยในประเทศอิสราเอลทุกคน โดยได้ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงาน รู้จักอดออม เก็บเกี่ยววิชาความรู้และประสบการณ์ทำงานไปต่อยอดในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับไปยังประเทศไทย รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งมึนเมา การพนันและอบายมุข

รมว.แรงงาน ยังกล่าวถึงมาตรการในการจัดส่งแรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศอิสราเอลของกระทรวงแรงงาน การเตรียมความพร้อม ด้านภาษา วัฒนธรรม ความรู้ด้านการเกษตร การดูแลรักษาสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่แรงงานก่อนไปทำงานต่างประเทศ การตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดประสบปัญหาต่างๆ และสร้างเครือข่ายโดยใช้คนไทยในอิสราเอล การนำความรู้ทักษะและประสบการณ์ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพหลังจากหมดสัญญาจ้างรวมทั้งนำความรู้กลับไปใช้ประโยชน์ในประเทศไทย การให้แรงงานไทยสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 มีการจัดทีมแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมไปให้บริการตรวจสุขภาพแก่แรงงานไทย โดยความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข

รมว.แรงงาน และคณะ มอบสิ่งของ อาหาร และอุปกรณ์กีฬา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยียนแรงงานไทยในครั้งนี้ อาทิ พระเครื่อง ข้าวเหนียว ปลาอินทรีย์ทอด ปลากรอบ น้ำพริก ฟุตบอล ตะกร้อ กระดานหมากรุก เป็นต้น

จากนั้น รมว.แรงงาน ยังได้ตรวจเยี่ยมที่พักอาศัยของคนงาน และมอบรางวัลอาสาสมัครแรงงานดีเด่นให้แก่ น.ส.ดวงดาว ยัง อีกด้วย


แชร์