“พลังประชารัฐ”เฮ มติ กกต.รับรองให้เป็นพรรคการเมืองแล้ว

แชร์

กกต. รับจดตั้ง 4 พรรคการเมืองใหม่ รวมมีพรรคการเมืองทั้งหมด 90 พรรคแล้ว เหลือที่ยังรอพิจารณาอีก 31พรรค

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง เปิดเผยเมื่อวันที่ 6 พ.ย.2561 ว่า ที่ประชุม กกต.มีมติเห็นชอบให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้ง 4 พรรคการเมืองหลังตรวจสอบแล้วว่าคำขอจดทะเบียน เอกสารและหลักฐานของทั้ง 5 พรรคที่ยื่นมานั้นถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา17 วรรคหนึ่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ประกอบด้วยพรรค เศรษฐกิจใหม่ ที่มีนายสุภดิช อากาศฤกษ์ เป็นหัวหน้าพรรค, พรรคประชานิยม ที่มี พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์ เป็นหัวหน้าพรรค, พรรคพลังประชารัฐ ที่มีนายอุตตม สาวนายน เป็นหัวหน้าพรรค และ พรรคไทยรุ่งเรือง ที่มีนาย ฉัตรชัย แนวพญา เป็นหัวหน้าพรรค ซึ่งหลังจากนาย ทะเบียนพรรคการเมืองลงนามแล้วก็จะได้มีการนำประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

จากการรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองเพิ่มอีก 4 พรรค ในวันนี้ ทำให้ล่าสุดมีพรรคการเมืองที่ดำเนินกิจการอยู่รวมแล้วจำนวน 90 พรรคการเมือง โดยเป็นพรรคการเมืองใหม่ที่จดทะเบียนตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 จำนวน 25 พรรค และพรรคการเมืองเดิมที่ตั้งตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2550 จำนวน 65 พรรค อย่างไรก็ตาม ยังคงเหลือพรรคที่ยื่นขอจดตั้งพรรคและอยู่ระหว่างการพิจารณารับรองของนายทะเบียนพรรคการเมือง อีก 31 พรรคการเมือง


แชร์