สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจความคิดเห็นต่อ”เพจ นายกรัฐมนตรี”

แชร์

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ ประชาชนมอง“เพจ นายกรัฐมนตรี” หวังผลทางการเมือง แต่อีกด้าน เป็นช่องทางแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์หรือปัญหาต่างๆ ได้เร็วขึ้น

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2561 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจหัวข้อ “ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “เพจ นายกรัฐมนตรี” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เปิดตัวแฟนเพจเพื่อเป็นช่องทางสื่อสารกับประชาชน ทั้งเว็บไซต์ Facebook Twitter Instagram จนกลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองขึ้นมาอีกครั้ง โดยมีทั้งกระแส ชื่นชมและวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ นาๆ โดยสวนดุสิตโพล ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,165 คน ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี “เพจ นายกฯ” ที่ได้เปิดช่องทางสื่อสารกับประชาชนทั้ง เว็บไซต์ Facebook Twitter Instagram
อันดับ 1 เป็นการหยั่งเสียง วัดความนิยม หวังผลทางการเมือง 42.75%
อันดับ 2 มีทั้งกระแสตอบรับที่ดี และคัดค้าน 24.67%
อันดับ 3 เป็นสิทธิของนายกฯ ทุกคนสามารถมีได้ในโลกยุคออนไลน์ 23.47%
อันดับ 4 ได้เห็นความเคลื่อนไหว การทำงานของนายกฯ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาพูดคุย 18.80%
อันดับ 5 อยากให้นายกฯ เป็นผู้ตอบคำถามด้วยตนเอง ไม่ใช่คนอื่นตอบให้ 14.49%

2. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเปิด “เพจ นายกฯ”
อันดับ 1 สามารถติดต่อแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือปัญหาต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็ว 51.60%
อันดับ 2 มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนวคิด และความต้องการของประชาชน 30.55%
อันดับ 3 รับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหว เห็นการทำงานของนายกฯ 23.01%
อันดับ 4 น่าจะได้ประโยชน์เฉพาะกลุ่ม เช่น คนที่เล่นโซเชียล คนที่สนใจและติดตามข่าวนายกฯ 17.03%

3. ประชาชนคิดว่าการเปิด“เพจ นายกฯ” เป็นการหาเสียงหรือไม่
อันดับ 1 เป็นการหาเสียง 42.92% เพราะ ใกล้เข้าสู่ช่วงเลือกตั้ง เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ดี เป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของนายกฯ ให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อสร้างคะแนนนิยม ฯลฯ
อันดับ 2 ไม่แน่ใจ 40.17% เพราะ ขึ้นอยู่กับเจตนาและความตั้งใจในการเปิดเพจของตัวท่าน มีหลายกระแสที่โยงไปเรื่องการเมือง ฯลฯ
อันดับ 3 ไม่เป็นการหาเสียง 16.91% เพราะ นายกฯ ยังไม่มีการตัดสินใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อาจเพียงต้องการปรับปรุงการทำงาน และสื่อสารกับประชาชนโดยตรง ฯลฯ

4. พล.อ.ประยุทธ์ ควรวางตัวอย่างไร? ในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งในต้นปีหน้า
อันดับ 1 เป็นกลาง ยุติธรรม ใช้อำนาจในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม 39.45%
อันดับ 2 ตั้งใจทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ จนกว่าจะหมดวาระ 34.12%
อันดับ 3 เดินหน้าตามโรดแมป สานต่องานตามนโยบายที่วางไว้ 20.90%
อันดับ 4 ใจเย็น ควบคุมอารมณ์ ไม่ดุ ไม่หงุดหงิด รับฟังความเห็นของทุกฝ่าย 18.76%
อันดับ 5 สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแล จัดการเรื่องการเลือกตั้งให้เรียบร้อย 15.57%


แชร์