ธ.ก.ส. ชวนอุดหนุนสินค้าเกษตรรักษ์โลกในงาน “รัก(ษ์)เรา รัก(ษ์)โลก Our Earth Our Future”

ธ.ก.ส.ร่วมกับเกษตรกรหัวขบวนนำทัพสินค้าเกษตร ผัก ผลไม้อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมทั้งสินค้ารักษ์โลก ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งตรงจากฟาร์มเกษตรกรมาให้เลือกชม ชิม ช้อป ในงาน ตลาดนัดของดี วิถีชุมชนลูกค้า ธ.ก.ส. ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ภายใต้Theme “รัก(ษ์)เรา รัก(ษ์)โลก Our Earth Our Future” พร้อมแจกพันธุ์กล้าต้นไม้นานาพันธุ์ กว่า 200 ต้น/วัน ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน นี้ ณ บริเวณด้านหน้า ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ ในฐานะโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้จัดงาน ตลาดนัดของดี วิถีชุมชนลูกค้า ธ.ก.ส. ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ภายใต้Theme “รัก(ษ์)เรา รัก(ษ์)โลก Our Earth Our Future  ที่รวบรวมสินค้าเกษตร ผักผลไม้อินทรีย์นานาชนิด ผลิตภัณฑ์แปรรูป และสินค้ารักษ์โลกที่มีคุณภาพได้มาตรฐานจากฟาร์มเกษตรกรโดยตรงกว่า 50 ร้านค้า เช่น ร้านปางมะโอ กาแฟ จ.ลำปาง สวนมะนาวเกษตรตามใจอำเภอ   จ.หนองคาย ป้านุ้ยสินค้าเกษตรพื้นบ้าน จ.ชุมพร  ขนมไทยคุณนุ่น จ.นครสวรรค์ เจ๊ดาปลาส้ม จ.นครพนม กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบางแก้ว จ.เพชรบุรี และบ้านนาดีออแกนิคฟาร์ม จ. นครนายก เป็นต้น มาให้ผู้บริโภคได้ร่วมชิม และเลือกซื้อสินค้ากันอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ภายในงานยังนำพันธุ์กล้าต้นไม้จำนวนกว่า 200 ต้น/วัน อาทิ ขี้เหล็ก มะขาม ทองอุไร ปรีดียาธร จากกรมป่าไม้ มาแจกจ่ายฟรีให้แก่ผู้มาร่วมงาน เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกต้นไม้คนละต้น เพื่อลดปัญหามลพิษ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และอากาศที่สดใส

ในโอกาสนี้ ธ.ก.ส. ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ส่งตรงจากฟาร์ม โดยเฉพาะสินค้ารักษ์โลก ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในงาน“รัก(ษ์)เรา รัก(ษ์)โลก Our Earth Our Future” ระหว่างวันที่ 26 -28 มิถุนายน นี้ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น. ณ บริเวณด้านหน้า ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ อาคารบางเขน กรุงเทพมหานคร