เปิดปฏิทินประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2567

เรือเอกลักษณ์น่าน:
• แข่งเรือเมืองน่าน เป็นประเพณีเก่าแก่สืบเนื่องมาแต่โบราณ ซึ่งหมู่บ้านใดวดัใดจัดให้มีการตานก๋วยสลากก็ให้มีการเชื้อเชิญหมู่บ้าน และวัดใกล้เคียงให้นำเรือมาแข่งกันเพื่อความสนุกสานสมานสามัคคี โดยในปัจจุบันการแข่งรือนัดสำคัญจะอยู่ในช่วงงานวันตานสลากของวัดพระธาติช้างค้ำวรวิหาร ราวเดือนกันยายนถึงตุลาคมของทุกปี
• เอกลักษณ์ของเรือเมืองน่านไม่เหมือนจังหวัดใดในประเทศไทย คือ เป็นเรือที่ขุดจากไม้ทั้งต้น หัวโอ้ (หัวโขนเรือ) จะเป็นรูปพญานาค และหางวัลย์ (ส่วนหางเรือ) จะเป็นหางหงส์ เชื่อกันว่าพญานาคมีความศักดิ์สิทธิ์ ที่จะบันดาลให้ฝนผ้า อุดมสมบูรณ์สามารถทำไร่นาได้ตามฤดูกาล

ปฏิทินประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2567
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สนามที่ 1 วันที่ 14 – 15 กันยายน 2567 ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (ทานสลากภัตวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารพระอารามหลวง ณ บริเวณแม่น้ำน่าน (สนามเทศบาลเมืองน่าน) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

สนามที่ 2 วันที่ 21 – 22 กันยายน 2567 ประเพณีแข่งเรือเอกลักษณ์น่าน สานสัมพันธ์น่านเหนือ น่านกลาง น่านใต้ จังหวัดน่าน ประจำปี 2567 ณ เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

สนามที่ 3 วันที่ 28 – 29 กันยายน 2567 ประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา “แข่งเรือปลอดเหล้า เข้าหาพระธรรม” ณ เชิงสะพานท่าวังผาพัฒนา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

สนามที่ 4 วันที่ 16-17 ตุลาคม 2567 ประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา ต๋านก๋วยสลากวัดบุญยืน พระอารามหลวง อำเภอเวียงสา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำน่าน (ท่าน้ำบ้านป่ากล้วย) อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

สนามที่ 5 วันที่ 18 ตุลาคม 2567 ประเพณีแข่งเรือตักบาตรเทโวโรหณะวัดศิลามงคล อำเภอท่าวังผา ณ สนามแข่งเรือ บ้านท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

สนามที่ 6 วันที่ 23 ตุลาคม 2567 ประเพณีแข่งเรือโบราณบ้านท่าล้อ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจำปี 2567 ณ สนามแข่งเรือบ้านท่าล้อ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

สนามที่ 7 วันที่ 26-27 ตุลาคม 2567 ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ณ บริเวณแม่น้ำน่าน (สนามเทศยาลเมืองน่าน) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

สอบถามเพิ่มเติม สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน
ℹ️ ร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารวงการเรือแข่งเมืองน่าน FB : สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน

สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน รายงาน