ชาวพุทธหลั่งไหลนมัสการพระธาตุนาดูนขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต เนื่องวันวิสาขบูชา

ที่พุทธมณฑลอีสาน พระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศ นำครอบครัวพร้อมบุตรหลานไปนมัสการขอพรและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุนาดูน เนื่องวันวิสาขบูชา ขอพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

มูลนิธิพระธาตุนาดูนได้จัดดอกไม้ธูปเทียนให้เหล่าพุทธศาสนิกชนได้บูชา โดยบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา ตักบาตรพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ตักบาตรเงินเหรียญ ทำบุญพระประจำวันเกิด ตีฆ้องรององค์พระธาตุฯ และ ถวายผ้าห่มองค์พระธาตุนาดูนถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

พุทธมณฑลอีสาน พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นโบราณวัตถุอันศักดิ์สิทธิ์มีอายุมากกว่า 1,300 ปี และเชื่อว่าสมัยก่อนเป็นที่ตั้งของเมืองนครจัมปาศรี ซึ่งรุ่งเรืองมากในอดีต
นอกจากนี้ยังมีการขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตลับทองคำ เงิน และสำริด ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 13-15 สมัยทวารวดี และนำไปบรรจุไว้ที่พระบรมธาตุนาดูน จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวพุทธ ซึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจะมีเหล่าพุทธศาสนิกชนไปร่วมกันทำบุญและเวียนเทียนขอพรกันเป็นจำนวนมาก

ทีมข่าว/มหาสารคาม