“พรรคไทยชนะ” จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567

จักรพงศ์ ชื่นดวง หนุ่มใหญ่ไฟแรงคนแม่ฮ่องสอน เร่งขับเคลื่อนพรรคไทยชนะ ถือฤกษ์งามยามดี วันจักรี 6 เมษายน ประชุมใหญ่เปลี่ยนโลโก้พรรคไทยชนะใหม่ หวัง สส ครั้งหน้า ไม่น้อยกว่า 25 คน เพื่อเสนอชื่อ นายกรัฐมนตรีของประชาชนให้ได้

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567 นายจักรพงศ์ ชื่นดวง หัวหน้าพรรคไทยชนะ ทำกิจกรรมจัดการประชุมใหญ่ “พรรคไทยชนะ” พรรคการเมืองของประชาชน ได้มีการทำกิจกรรมจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 โดยมี สมาชิกพรรคร่วมประชุมเพื่อเลือกกรรมการสาขาและหัวหน้าสาขาสมาชิก ทั้งนี้มีสมาชิกพรรคจากตำบลแม่สะเรียง ตำบลบ้านกาศ อ.แม่สะเรียง เข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน โดยได้มีการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกกรรมการบริหารพรรคไทยชนะ พร้อมรายงานงบดุลของพรรคไทยชนะ ปีที่ผ่านมา รวมถึงการเปลี่ยนโลโก้พรรคใหม่ ให้สวยงามกว่าเดิม ณ.วัดท่าข้ามใต้ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการคัดเลือกกรรมการบริหารพรรค คือ นายจักรพงศ์ ชื่นดวง เป็นหัวหน้าพรรค นายฐานวัฒน์ วิบูลย์ธนสาร เป็นกรรมการและเลขาธิการพรรค พ.ต.อ.(พิเศษ)ดิษพงษ์ โสมกุล เป็นกรรมการและรองหัวหน้าพรรค คนที่ 1 นายโกศล หกสุวรรณ เป็นกรรมการและรองหัวหน้าพรรค คนที่ 2 นางสาวกุลนิดา ดาวแสง เป็นกรรมการและเหรัญญิก นางสาวธัญนิตย์ ชื่นดวง เป็นกรรมการและนายทะเบียนพรรค นายประสงค์ แก้ววิจิตร เป็นกรรมการบริหารพรรค ด.ต.เกษตร เสมอกิจ เป็นกรรมการบริหารพรรค นายธนากร เศรษฐพินิจ เป็นกรรมการบริหารพรรค

นายจักรพงศ์ ชื่นดวง หัวหน้าพรรคไทยชนะ ที่ได้รับเลือกอีกสมัย ให้เป็นหัวหน้า กล่าวว่า ผมอกหัก จากการที่ไม่ได้ลงเลือกตั้ง ในนามของพรรคเพื่อไทยผ่านมา เกินกว่า 3 ครั้ง จึงได้ ลาผู้ใหญ่ของพรรคเพื่อออกมาตั้งพรรค ที่มีเจตนารมณ์และอุดมการณ์คล้ายกัน เพื่อรองรับคนที่อกหักเหมือนกัน คือไม่ได้ลงรับเลือกตั้ง ที่ผ่านมา ถ้าท่านใดเจอเหตุการณ์เหมือนผมก็จะเข้าใจ ดังนั้นจึงขอบอกว่า ให้มารวมตัวกันที่พรรคไทยชนะ เพื่อต่อสู้ทางการเมืองในครั้งต่อไป นำเสนอนโยบายที่ดี มีประโยชน์ ต่อบ้านเมืองต่อพี่น้องประชาชน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหาหนี้สิน ที่บางคนถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาด ไม่ควรมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

พรรคไทยชนะจะนำเสนอนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สิน ปัญหาเครดิตบูโร เพื่อให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้ ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีส่วนใหญ่มาจากคนรวย และบอกจะทำให้คนจน แต่ครั้งหน้า พรรคไทยชนะ จะเสนอชื่อ นายกรัฐมนตรี ตัวแทนของประชาชน ตัวแทนของคนจน ที่เข้าใจคนจน สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้ต่อไป

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ จ.แม่ฮ่องสอน /รายงาน