ผู้บริหารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี LANGGEST CHINESE

นายวิศาล สิปิยารักษ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พร้อมด้วย นางสาวชวรมย์ มังคละคีรี (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายขายพื้นที่เช่า 2 และ นางสาวอรวรรณ จึงประเสริฐศรี (ที่ 5 จากซ้าย)  ผู้อำนวยการฝ่ายร้านค้าสัมพันธ์ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) นำทีมร้านค้าสัมพันธ์มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่นางสาวชลิตา ไวโรจนกิจ (ที่ จากซ้าย) เจ้าของสถาบัน LANGGEST CHINESE สถาบันสอนภาษาจีนแบบ student -centriเนื่องในโอกาสเปิดสาขาใหม่ที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 6 โซน B เมื่อเร็ว ๆ นี้