โรงเรียนบ้านปางตอง จ.แม่ฮ่องสอน เปิด“บ้านกาแฟ” หลักสูตรพิเศษให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงเป็น “บาริสต้าน้อย” 

SME D Bank จัดกิจกรรม ‘ปันน้ำใจ ให้ไออุ่น’ ต่อเนื่องปีที่ 4 มอบ ‘เครื่องชงกาแฟ’ รร.บ้านปางตอง เสริมทักษะ สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต

2 ก.พ.67 / ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม “SME D Partner By CSR เคียงข้างสังคมไทย” ยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ ด้วยการสานต่อโครงการ “ปันน้ำใจ ให้ไออุ่น” ปีที่ 4 ส่งมอบชุดเครื่องชงกาแฟ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านปางตอง จ.แม่ฮ่องสอน สนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียน ที่เปิดหลักสูตรพิเศษให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงด้วยการเปิดร้านกาแฟชื่อ“บ้านกาแฟ”ให้เด็กๆ รับหน้าที่เป็น“บาริสต้าน้อย”

อีกทั้ง ยังมีร้านอาหาร และผลิตสินค้าที่ระลึก รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา จ.แม่ฮ่องสอน  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมทักษะ นำไปต่อยอดประกอบอาชีพ รวมถึง ช่วยสร้างโอกาสและความเสมอภาคให้กลุ่มผู้สูงวัย และกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่  ได้มีอาชีพ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน นอกจากนั้น ยังมีการจัดอบรมมอบความรู้การวางแผนการเงินเบื้องต้นให้แก่ชาวบ้านด้วย

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรของ SME D Bank ที่ยึดหลัก ESG (การดูแลสิ่งแวดล้อม (Environment) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance)) ขับเคลื่อนในทุกมิติขององค์กร ณ โรงเรียนบ้านปางตอง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อเร็ว ๆ นี้

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน