บรรยายธรรมะเรื่อง “กำลังใจในการทำความดี” ในโครงการธรรมโอสถ

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดบรรยายธรรมะเรื่อง “กำลังใจในการทำความดี” ในโครงการธรรมโอสถ โดยพระวิทยากรคือ พระเทพปฏิภาณกวี เจ้าคณะเขตภาษีเจริญ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลฯ และผู้รับบริการที่เข้ารับฟังธรรมบรรยายได้สามารถนำหลักธรรมช่วยแก้ไขปัญหาอย่างมีสติและ ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท โดยมี นายสุธี เกตุศิริ (แถวหน้า : ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางประภัสสร รุจิรากรสกุล (แถวหน้า : ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการเข้าร่วมในพิธี เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว