ชาวบ้านบุกศาลากลางสกลนคร ฮือต้านเหมืองแร่โปแตสอ้างทำแผ่นดินทรุด

วันที่ 29 มกราคม 2567ที่ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) นายอดิศักดิ์ ตุ้มอ่อน และนางกรรณิกา ไชยแสงราช ราษฎรใน อ.วานรนิวาส พร้อมชาวบ้านกว่า 30 คน เข้ายื่นหนังสือถึง ผวจ.สกลนคร ขอคัดค้านการทำเหมืองแร่ของกลุ่มนายทุน โดยที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนครมอบหมายให้ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนครที่ 1 (ชุดปฏิบัติการพิเศษทมิฬดง) จัดกำลังเข้าอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยกลุ่มมวลชนที่เดินทางมาจากอำเภอวานรนิวาส โดยมีนาย นิพนธ์ นิยม หน.สนง.จังหวัดเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน และมีการเจรจาพูดคุยถึงปัญหาการทำเหมืองแร่ ที่ชาวบ้านจะได้รับผลกระทบต่างๆ เช่นปัญหาดินเค็ม แผ่นดินยุบถล่ม น้ำเค็ม ระบบนิเวศน์ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างในอนาคต

ซึ่งหน.สนง.จังหวัด ได้ชี้แจงว่า จะสะท้อนปัญหาที่ชาวบ้านร้องเรียนให้หน่วยเหนือทราบ รวมถึงตัวแทนสนง. อุตสาหกรรม ก็จะส่งเรื่องให้ส่วนกลางทราบ ถ้าส่วนกลางส่งเรื่องกลับมาที่จังหวัด จะแจ้งให้ชาวบ้านทราบอีกครั้ง โดยได้รับปากกับชาวบ้านว่า เรื่องนี้จะได้รับคำตอบ ภายใน15 วัน หรือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งชาวบ้านพอใจในคำตอบ จึงได้ยื่นหนังสือสือร้องเรียน ต่อนาย นิพนธ์ นิยม หน.สนง.

วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร/รายงาน