มหาสารคาม รวมพลังร่วมบุญมหาชาติตระการปราสาทข้าว บุญ ข้าวคูณลาน

นายวิบูลย์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีบายศรี สู่ขวัญข้าว ข้าวคูณลาน ตามประเพณีอีสานโบราณ เพื่อการบูชาพระรัตนตรัยและพระแม่โพสพ ที่บ้านแก่งสนาม ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามโดยมี พระมหา คุณาวุธ เขมเปโม เจ้าอาวาสวัดศิริบุญญาราม และนายบัวทองศรีตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย รวมพลังชาวบ้าน ร่วมบริจาครวมข้าว หลังคาเรือนละ 1 แปลง เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวใหม่ ในเดือนพฤศจิกายน 2566 เพื่อนำมารวมกัน เพื่อจัดสร้างปราสาทข้าว โดยใช้ ระยะเวลาในการก่อสร้าง 2 เดือน เมื่อปราสาทข้าวแล้วเสร็จ มีความสวยงามตระการตา จึงรวมพลังชาวบ้าน ทำบุญนิมนต์พระสงฆ์ สวดมนต์ให้ศีลให้พร แต่ละครอบครัวที่ได้นำรวมข้าวมาถวาย เรียกว่าข้าวปากเรา จะเกิดความเป็นสิริมงคล ความอุดมสมบูรณ์ เจริญรุ่งเรือง ได้ผลผลิตที่มากในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

สำหรับการก่อสร้างปราสาท ได้อาศัยแรงงานชาวบ้านทั้งชายและหญิง มาช่วยกันประกอบเป็นตัวปราสาทในส่วนของโครงสร้าง หลังคา ที่เกิดขึ้น จึงได้มี พิธีสู่ขวัญข้าว เป็นพิธีพราหมณ์ ได้ทำมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงาม สู่รุ่นลูกหลานได้เรียนรู้ มีการรำสมโภชน์พระแม่โพสพ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วม ของคนในชุมชนให้มีความรักความสามัคคีเสียสละมีจิตอาสาและเป็นการทำดีเพื่อสังคมสืบไป

ทีมข่าวสารคาม