เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 เปิดพื้นที่สนับสนุนสินค้าคุณภาพในงาน “SME D SHOPPING”

นางพิทยา อินภิรมย์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำกัด ( ที่ 5จากซ้าย) ให้การต้อนรับนางลักคนา อนุพันธ์  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง ประเทศไทย (SME D Bank) (ที่ 4จากซ้าย) ประธานในพิธีเปิดงาน SME D Shopping” สนับสนุนผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี ด้วยการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าคุณภาพ ทั้งของกินของใช้สินค้าแฟชั่น ฯลฯ ณ  ลานไนน์สแควร์ ศูนย์การค้าเดอะไนน์  เซ็นเตอร์ พระราม 9 เมื่อวันก่อน