เทคนิคระยอง เป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ ‘อาชีวะสร้างสรรค์ แปรผันสู่ธุรกิจ RRR AWARD 2023’

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 4 ธ.ค.นายกำธร เวหน ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานแสดงผลิตภัณฑ์ ‘อาชีวะสร้างสรรค์ แปรผันสู่ธุรกิจ RRR AWARD 2023’ ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ธนาคารออมสิน มีนางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผอ.สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ร่วมพิธีเปิด ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้ประกอบการ, บูธ 1 ธุรกิจ 1 สาขาวิชา ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ จำนวน 5 ธุรกิจ, บูธจำหน่ายและแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์รางวัลระดับชาติศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการระดับ 5 ดาว และการนำเสนอขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายของ นศ.และการประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์ของ นศ.ที่มีการคัดเลือกจาก 85 ทีม เหลือ 20 ทีมจากทั่วประเทศเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้

นางธิติมา กล่าวว่า งานดังกล่าว จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้มีประสบการณ์ในเชิงลึกในการเป็นผู้ประกอบการ สามารถต่อยอด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ และสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้ โดยได้คัดเลือกทีมธุรกิจจากสถานศึกษาภาครัฐ และเอกชนจากทั่วประเทศ จำนวน 85 ทีม เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 20 ทีม เพื่อคัดเลือกทีมธุรกิจที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงาน เพื่อสร้าง ส่งเสริม พัฒนา และต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็นธุรกิจ และอาชีพสร้างรายได้แก่ นศ.ต่อไป

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน