อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมคณะสัญจร มอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรในจ.หนองบัวลำภู

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายเศกสรรค์ สวนกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ พร้อมเจ้าที่ศวอ.มหาสารคาม/เลย/อุดรธานี/สกลนคร เข้าร่วมการตรวจราชการ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี, ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ได้มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ดังนี้
1.โคเนื้อ จำนวน 1,000 ตัว
2.ไก่ไข่ จำนวน 1,000 ตัว
3.น้ำยากำจัดแมลง 5,000 ลิตร
4.เวชภัณฑ์แร่ธาตุ 100 ชุด
5.หญ้าแห้งอัดฟ่อน 10,000 กก.
6.หญ้าหมัก 3,000 กก.
7.ท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ 3,000 กก.
8.เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 300 กก.
เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีโอกาสได้โค-กระบือ ในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ ได้จัดนิทรรศการทางด้านปศุสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจได้ศึกษาและเรียนรู้ โดยมีเกษตรกรผู้ที่สนเข้าชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก