ธ.ก.ส. คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

30 พฤศจิกายน 2566) นายเชษฐา แหล่ป้อง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยนายโยธิน เพิ่มพูล ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 (Kincentric Best Employer Award in Thailand 2023) จัดขึ้นโดยบริษัท คินเซนทริค (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในตลาดแรงงาน โดยรางวัลดังกล่าวนับเป็นก้าวย่างสำคัญของ ธ.ก.ส. ที่ได้รับการการันตีความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นมาตรฐานสากล สะท้อนถึงความเป็นองค์กรชั้นนำที่เชื่อมั่นว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่า ดังนั้น การให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในทุกมิติตลอดการใช้ชีวิตในองค์กร (Employee Journey) จึงเป็นพลังและรากฐานของการขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

ในโอกาสนี้ ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช่วงเสวนา Best Practice Sharing กับผู้นำองค์กรที่ได้รับรางวัล ในหัวข้อ “Connecting Organizational Culture with Business Strategy to Redesign Employee Engagement” เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีและการวางแนวทางปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กร ณ ห้อง Chadra Ballroom โรงแรม Siam Kempinski Hotel Bangkok