ทม.น่าน สร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนจาก “ขยะกระทง” สู่ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกที่ไม่ธรรมดา

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณลานรวมใจ ริมแม่นำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนดรุณวิทยาฯ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ฯ และ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคารฯ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ช่วยกันจัดเก็บขยะกระทงที่ลอยเกลื่อบริเวณสองฝั่งแม่น้ำน่าน หลังจากเทศกาลประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 ได้ผ่านพ้นไป เพื่อนำมาคัดแยกนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เปิดเผยว่า ทุกปีหลังเสร็จสิ้นการลอยกระทง พบว่าเกิด “ขยะกระทง” เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณแม่น้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ ซึ่งวัสดุส่วนใหญ่ที่ประชาชนนิยมนำมาประดิษฐ์เป็นกระทงได้แก่ ต้นกล้วย ใบตอง ดอกไม้ ก้านกล้วย ถึงแม้ว่าประชาชนจะหันมาใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถนำขยะกระทงที่จะต้องเก็บไปทิ้งยังบ่อฝังกลบขยะของเทศบาลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลเมืองน่าน จึงได้มีแนวทางบูรณาการความร่วมมือคณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน ที่จะนำต้นกล้วยสำหรับประดิษฐ์กระทงเข้าสู่กระบวนการ เพื่อนำไปผลิตเป็นกระดาษจากใยกล้วย ต่อยอดทำเป็นกล่องกระดาษใยกล้วย หรือผลิตภัณฑ์รักษ์โลกอื่นๆ ให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเมืองน่านในมิติด้านสิ่งแวดล้อม

อีกทั้งเทศบาลเมืองน่านยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองในมิติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี อาทิ นโยบายเมืองสะอาด เมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อความสุขของชาวน่านและผู้คนที่เยือน โดยกระบวนการที่กว่าจะมาเป็นกระดาษใยกล้วยรักษ์โลกนั้น หลังจากคืนวันลอยกระทง ที่ทางเทศบาลเมืองน่านจัดให้มีรำวงย้อนยุคและพื้นที่สำหรับลอยกระทงประจำปี 2566 บริการให้ประชาชนตามจุดต่างๆ ได้ร่วมลอยกระทงเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามแบบวิถีใหม่ และวันต่อมาในรุ่งเช้า เจ้าหน้าที่เทศบาล จิตอาสา คณะครูและเด็กนักเรียน ต่างช่วยกันเก็บขยะกระทง ณ ลานรวมใจ ริมแม่น้ำน่าน เรียนรู้การคัดแยกขยะกระทง สู่กระบวนการรีไซเคิล แยกเทียนและนำไปหลอมเป็นเทียนแท่งใหม่ ดอกไม้ใบตองสามารถนำไปทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ตะปูในกระทงสามารถนำไปใช้ซ้ำได้ จากนั้น เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองน่านนำรถบรรทุก ขนย้ายหยวกกล้วยไปยังศูนย์เรียนรู้ 3R พาพอเพียง โรงเรียนดรุณวิทยาฯ เข้าสู่กระบวนการแปลงสภาพจาก “หยวกกล้วย” ให้กลายเป็นกระดาษกล้วย เพื่อสร้างมูลค่าและผลิตเป็น “ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก” อาทิ กล่องใส่ของขวัญ ของที่ระลึก กล่องพัสดุ กล่องใส่อุปกรณ์การเรียน บอร์ดนิทรรศการ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการสร้างพลเมืองคุณภาพ สู่การเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน