STT GDC Thailand คว้ารางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023

เอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้าเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) หรือ STT GDC Thailand ภูมิใจที่สามารถคว้ารางวัล ‘HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023’ โดยรางวัลอันทรงเกียรตินี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการส่งเสริมวัฒนธรรมในสถานที่ทำงานที่ไม่เพียงแต่สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่บุคลากรเท่านั้น แต่ยังเป็นองค์กรต้นแบบที่มีความเป็นเลิศ

เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจจากวิสัยทัศน์ขององค์กร “การมีรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดจะช่วยให้ลูกค้าบรรลุวิสัยทัศน์ในการเดินหน้าไปสู่อนาคตดิจิทัลที่ชาญฉลาดและยั่งยืนมากขึ้นอย่างมั่นใจ” STT GDC Thailand ดำเนินการเชิงรุกเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ ซึ่งแนวทางนี้มีเป้าหมายมากกว่าการเพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน แต่ยังรวมถึงการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงาน ดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพระดับสูงและเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรด้วยความยั่งยืนที่มาพร้อมวัฒนธรรมขององค์กรที่โดดเด่น

คุณเยาวรัตน์ สังข์ทอง รองประธานอาวุโสฝ่ายบุคคลและวัฒนธรรม เอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้าเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า

รางวัลนี้ตอกย้ำว่าเราให้กับความสำคัญกับการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่ทีมงาน ช่วยให้องค์กรสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถระดับแถวหน้าของอุตสาหกรรม ที่ให้ผลตอบรับกลับมาเป็นการให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าของเรา

เราสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามแนวทาง ‘3 D’s’ ประกอบด้วย การพัฒนา (Development), ความหลากหลาย (Diversification) และ การขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า (Driving Forward) ทั้งหมดนี้บูรณาการเข้ากับหลักปฏิบัติของบริษัทฯ อย่างราบรื่น ตามแนวทาง “วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดพนักงานเป็นศูนย์กลางหรือ Employee-Centric” ท่ามกลางภูมิทัศน์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ มีความรับผิดชอบร่วมในการยกระดับทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดย STT GDC Thailand คือผู้นำอุตสาหกรรมที่พร้อมร่วมสนับสนุนการเติบโตทางดิจิทัลของภูมิภาคอย่างแข็งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะทางเทคนิคให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง

การได้รับรางวัล HR Asia Award เป็นเครื่องยืนยันถึงความทุ่มเทของ STT GDC Thailand ในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยอดเยี่ยม เพื่อปูทางไปสู่ความก้าวหน้าในอนาคต โดยความมุ่งมั่นนี้ได้ถูกใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ครอบคลุม ตั้งแต่การจัดโปรแกรมการฝึกอบรมที่หลากหลาย การให้คำปรึกษา การนำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับคำแนะนำและแนวโน้มทางอาชีพ ตลอดจนการส่งเสริมโอกาสการเติบโตในสายงานภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างพนักงานที่มีพื้นฐานแตกต่างกันและทำกิจกรรมร่วมกับคณะผู้บริหารในองค์กรทั้งหมด

การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ไปสู่ความยั่งยืนไม่เพียงแต่ต้องดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถเท่านั้น แต่ยังต้องลงทุนพัฒนาและต่อยอดการเติบโตให้กับพวกเขาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น STT GDC Thailand ตระหนักดีถึงบทบาทสำคัญของการลงทุนในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับบริการที่ดีเยี่ยม

รางวัลนี้มีความสำคัญ และ STT GDC Thailand มองว่าเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นที่มีต่อบุคลากร ย้ำจุดยืนของบริษัทฯ ว่าเป็นทั้งผู้นำด้านเทคโนโลยีและผู้นำด้านการพัฒนาบุคลากรที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้าเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) ยังได้รับความไว้วางใจจากพนักงานมากกว่า 95% เข้าร่วมทำแบบสำรวจและประเมินความพึงพอใจกับ HR Asia Award แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นด้านคุณภาพ โดยบริษัทฯ ยังได้รับความพึงพอใจของพนักงานเหนือกว่าเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานทั้งหมดในอุตสาหกรรม

วิธีการคัดเลือก

งาน The HR Asia Awards จัดขึ้นโดยสื่อชั้นนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับในภูมิภาคเอเชีย เพื่อฉลองมอบรางวัลเชิดชูองค์กรที่มุ่งให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และนำแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลไปใช้ทั่วเอเชียได้อย่างโดดเด่น โดยบริษัทที่ได้รับรางวัลจะได้รับการประเมินอย่างเข้มงวด โดยใช้วิธีประเมินด้านทรัพยากรบุคคลหลากหลายและทำแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งองค์กรนายจ้างจะได้รับการจัดอันดับตามการมีส่วนร่วมของพนักงานในรูปแบบ Total Engagement Assessment Model (หรือ TEAM) อันเป็นเอกลักษณ์ของ HR Asia ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ประเมินในด้านต่าง ๆ อาทิ ความพึงพอใจในที่ทำงาน ความสามัคคีในทีม การให้รับรองและมีส่วนร่วมของพนักงาน และแรงจูงใจการทำงานอย่างยั่งยืน