พุทธศักราช 2566 ปีมหกรรม “แรงบันดาลใจ” 13-15 ต.ค.น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9

พิพิธภัณฑ์การเกษตร เฉลิมพระเกียรติฯ เปิดงานใหญ่แห่งปีมหกรรม “แรงบันดาลใจ” 13-15 ต.ค.น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9

13 ต.ค.66/  พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดงานมหกรรม “แรงบันดาลใจ”  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ ในการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 13 – 15 ต.ค. ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ. ปทุมธานี

พล.อ.อ. เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ในฐานะองค์กรที่มีภารกิจหลัก  ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ชั้นนำแห่งการเรียนรู้ เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของกษัตริย์เกษตรและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมด้านการเกษตรของประเทศ และส่งเสริมสนับสนุนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรไปประยุกต์ใช้นั้น

เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ต.ค. วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครบรอบ 7 ปี ที่พระองค์กลับสู่สวรรคาลัยแต่พระเกียรติยศ พระเกียรติคุณพระองค์ยังปรากฏเป็นล้นพ้นเหนือเกล้า ทรงสถิตอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทย กว่า 70 ปี ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตของคนไทยเสมอมา

ด้าน น.ส.สำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวเพิ่มเติม  ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ และองค์ความรู้จากปราชญ์เกษตรจากทุกภูมิภาค คือ นิทรรศการพิเศษ “แรงบันดาลใจ จากคนบนฟ้า” ซึ่งมีการถ่ายทอดพระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจอันเป็นแบบอย่างที่ดี และนำเสนอโมเดลจำลองพระราชกรณียกิจโดยศิระกราน สตูดิโอ กิจกรรมน้อมรำลึกในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม

พล.อ.อ. เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นิทรรศการจากพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ  “แรงบันดาลใจ สร้างอาชีพ สู่ความยั่งยืน”นำเสนอเรื่องราวของเกษตรกรผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองที่ประสบความสำเร็จผ่าน 5 นิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการ โรงยาข้างบ้าน นิทรรศการยั่งยืนในพื้นดิน นิทรรศการอัจฉริยะบ้านทุ่ง นิทรรศการพืช บ่ม เพาะคน นิทรรศการร้านล้านบันดาลใจ ที่พร้อมส่งต่อองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ตามแบบฉบับวิถีของตน ซึ่งจะมีการจัดงานไปจนถึงวันที่ 15 ต.ค. ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จ. ปทุมธานี”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2529-2212-13, 08-7359-7171, 09-4649-2333 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum และ Youtube : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง รายงาน