นักวิ่งสมัครเล่น ร่วมกิจกรรม “วิ่ง Nan Fur Run 2022”

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมวิ่ง Nan Fur Run 2022 ” โดยมีนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่งที่จุดสตาร์ โดย มีนักวิ่งสมัครเล่น และประชาชนชาวจังหวัดน่าน เข้าร่วมจัดกิจกรรมวิ่ง โดยตั้งจุดสตาร์ที่บริเวณหนองน้ำครกตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน วิ่งไปตามถนนสายน่าน –แม่จริม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1168 วื่งไป-กลับ รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วม ประมาณ 1,000 คน

จากที่ประเทศไทยและทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การมีกิจกรรมทางกายของคนไทยโดยเฉพาะการออกกำลังกายลดลง เป็นผลมาจากการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคของรัฐ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และงดกิจกรรมรวมกลุ่มคนหมู่มาก เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดให้ได้โดยเร็วที่สุด ปัจจุบันได้มีการผ่อนคลายมาตรการลงแล้ว การเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอลดปัจจัยเสี่ยงต่อการโรคภัยต่างๆ หนึ่งในนั้นคือ การออกกำลังกาย

นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และน่าชื่นชมของจังหวัดกิจกรรมหนึ่ง การจัดงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย และ เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป หันมารักสุขภาพ โดยใช้โอกาสนี้ ในการเริ่มต้นดูแลสุขภาพ ถือเป็นการจัดงานวิ่งที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานการปฏิบัติในรูปแบบวิถีใหม่ ที่มีมาตรฐาน ส่งเสริมให้นักวิ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการจัดงานที่ปลอดภัย ทั้งนี้ การออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายแข็งแรง ใช้เวลาออกกำลังวันละ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง จะเกิดผลดีต่อหัวใจและปอด ไม่ต้องใช้พื้นที่มากมายหรือเครื่องมือราคาแพง วิธีดีที่สุดคือการเดินเร็วหรือวิ่งเหยาะๆ ในกรณีที่สิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านไม่สะดวกหรือเสี่ยงกับอุบัติเหตุ อาจใช้วิธีถีบจักรยานอยู่กับที่หรือเดินบนสายพาน การออกกำลังกาย ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจทำงานเพิ่มขึ้นเป็นการบริหารปอด หัวใจ กล้ามเนื้อและข้อต่อให้แข็งแรง ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส ผ่อนคลายความเครียด มีภูมิคุ้มกันโรค ทำให้รูปร่างและบุคลิกดีช่วยป้องกันโรคและเป็นการใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์อีกด้วย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน