เวที SET Awards 2021 ‘อมตะ’ คว้ารางวัล Best Sustainability

แชร์

​“อมตะ” ปลื้มคว้ารางวัล Best Sustainability ในเวที SET Awards 2021 สะท้อนความสำเร็จการพัฒนานิคมฯสู่การเป็นเมืองสมบูรณ์แบบ มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน สร้างประโยชน์ให้ทุกฝ่าย แบบ “ALL WIN”

​5พ.ย.64 / นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) (AMATA) เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ อมตะได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ในงาน SET Awards 2021 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์สูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เพื่อยกย่อง เชิดชู สร้างความภาคภูมิใจให้กับบริษัทจดทะเบียน

​ทั้งนี้รางวัลดังกล่าว ได้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทอมตะที่มุ่งมั่นพัฒนานิคมอุตสาหกรรมให้เป็นสมาร์ทชิตี้ที่เป็นเมืองสมบูรณ์แบบ ที่ให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของการพัฒนาด้านการนำเทคโนโลยี และ นวัตกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในนิคมฯ ที่เป็นไปตามเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสัดส่วนการใช้ พลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตสาธารณูปโภค และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให่เกิดประโยชน์สูงสุด ที่เป็นไปตามทางการดำเนินงานเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์บนปรัชญา “ALL WIN”

​สำหรับ รางวัล SET Awards ถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่มอบให้แก่บริษัทที่มีความโดดเด่นและความเป็นเลิศในด้านต่างๆ โดยปีนี้คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิได้ปรับการจัดแบ่งกลุ่มรางวัลย่อย ทำให้มีบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กหน้าใหม่ๆ ได้รับรางวัลเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะผลักดันให้บริษัทในกลุ่มดังกล่าวมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บนความท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์