ธ.ก.ส. มอบโชคลูกค้าโครงการออมเงินเพื่อลดภาระหนี้กับทวีโชค ปี 3

แชร์

นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมออกรางวัลโครงการออมเงินเพื่อลดภาระหนี้กับทวีโชค ปี 3 เพื่อส่งเสริมการออมเงินสำหรับเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่เข้าร่วมโครงการภายใต้มาตรการลดภาระหนี้ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 2.27 ล้านคน รวมมีเงินออมมากถึง 43,830 ล้านบาท โดยจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลทั้งสิ้นกว่า 7.7 ล้านสิทธิ์ จากการฝากเงินเพิ่มสะสมเฉลี่ยครบทุก ๆ 1,000 บาท ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคเป็นระยะเวลาติดต่อกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป โดยมีรางวัล ประกอบด้วย รางวัลทองคำแท่ง น้ำหนัก 10 บาท จำนวน 10 รางวัล และทองคำรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท จำนวน 100 รางวัล รวม 110 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 5 ล้านบาท ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ www.baac.or.th และที่ ธ.ก.ส. สาขา ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ธ.ก.ส. ก้าวสู่ปีที่ 56 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ


แชร์