รพ.น่าน เชิญชวน “กลุ่มเสี่ยง” รับชุดตรวจโควิด ATK ฟรี

แชร์

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายกิติศักดิ์ แก้วนิ่ม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลน่าน แจ้งว่าทาง รพ.น่าน ขอเชิญขวน “กลุ่มเสี่ยง” รับชุดตรวจโควิด ATK ฟรี กลุ่มเสี่ยง / กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค (ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด)
2. ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ (มีไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ รับรส หายใจหอบ หายใจลำบาก)
3. ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อ
4. ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน
5. ผู้ที่ทำงานหรือเดินทางในสถานที่แออัด และมีรายงานการติดเชื้อภายใน 28 วัน

สถานที่รับชุดตรวจ ATK
1. คลินิกไข้หวัด (ARI Clinic) ชั้น 1 อาคารสิริเวชรักษ์ รพ.น่าน
และเพิ่มจุดรับ จุดที่ 2 ณ ห้องยา ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (รพ .น่าน 2 )
ฝั่ง อ.ภูเพียง (ในวันเวลา-ราชการ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…งานประชาสัมพันธ์ รพ.น่าน 054-719000

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์