โรงไฟพ้าบีแอลซีพี มอบอุปกรณ์การแพทย์

แชร์

15 ตุลาคม 2564 – นายอดิศร วังมูล ผู้อำนวยการสายงานบริหารและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) ส่งมอบเครื่องให้ออกซิเจนทางการแพทย์ ขนาด 10 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ. ระยอง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 80,000 บาท โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง(นายแพทย์สุรทิน มาลีหวล) เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุข นำไปใช้รองรับผู้ป่วย COVID-19 ตั้งแต่ระดับสีเหลืองขึ้นไป (ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ) ณ โรงพยาบาลสนามวัดมาบชลูด ตำบลห้วยโป่ง จังหวัดระยอง ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วย

BLCP ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงในการสนับสนุนต่อเนื่อง พร้อมเป็นกำลังใจให้แก่ทีมบุคลากรด้านสาธารณสุข อาสาสมัครทุกหน่วยงาน นำพาจังหวัดระยองผ่านพ้นสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ไปได้ในเร็ววัน บีแอลซีพี ร่วมสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน


แชร์