เอกชนร่วมมอบชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กู้ภัย

แชร์

เอกชนร่วมมอบชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กู้ภัยบ.อรุณ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด มอบชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ส่งให้แก่หน่วยงานช่วยเหลือสังคม เพื่อสนับสนุนภารกิจสู้โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

เวลา 14.00 น.วันที่ 20 กันยายน 2564. เวลา 11.00 น ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน บริเวณสนามมิ่งเมือง เขตเทศบาลนครสกลนคร คุณธนิช เพชรอินทร์ ผู้จัดการ บริษัท อรุณ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด พร้อมด้วยทีมงาน เดินทางมามอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด กระเป๋ายา ตลอดจนเจลแอลกอฮอลล้างมือ ถุงมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ให้แก่หน่วยงานเสียสละช่วยเหลือสังคม เพื่อสนับสนุนภารกิจในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยเฉพาะในอำเภอเมืองสกลนคร ซึ่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร จาก มูลนิธิ สมาคมและหน่วยงาน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1.หน่วยบรรเทาสาธารณภัย เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร 2.กู้ภัยคำหอม 3.สมาคมกู้ภัยพิทักษ์ 4.ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครสกลนคร (ศูนย์อุทิศ) ผู้รับมอบ และจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการป้องกันตนเอง

น.ส.จุฑาทิพย์ นันทโพธิ์เดช ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัทอรุณ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด กล่าวว่า ทางเราเห็นว่า จนท.หน่วยงานด้านการให้ความช่วยเหลือสังคมมีความเสี่ยง เพราะเป็นด่านหน้า จึงนำชุด PPE จำนวน 100 ชุด และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ มูลนิธิ หน่วยอาสาสมัครกู้ภัย โดยผ่านเจ้าหน้าที่หน่วยงานช่วยเหลือสังคม จะได้นำไปป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ขณะปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือ เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บจากกรณีต่างๆ และเคลื่อนย้ายศพของผู้เสียชีวิต จากโรงพยาบาล หรือที่บ้านของผู้เสียชีวิต ไปทำการฌาปนกิจ ที่วัดต่างๆในพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19 ) จากผู้บาดเจ็บหรือจากศพผู้เสียชีวิต สนับสนุนภารกิจสู้โควิด-19 ในพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ได้ปลอดภัยจากเชื้อโรคโควิด 19 ที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงในขณะนี้

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน


แชร์