ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน

แชร์

15ก.ย.64 / กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มจิตอาสาดูแลไทย (Jitasa.Care) และหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (ปธพ.9) ลงพื้นที่ชุมชนประชาอุทิศ 117/1 บ้านพรานนก และชุมชนสุขสวัสดิ์ 37 กรุงเทพมหานคร เพื่อมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน ในโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมถึงผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่อยู่ระหว่างการกักตัวดูแลรักษาตนเอง (Home Isolation) และแจ้งขอความช่วยเหลือผ่าน jitasa.care โดยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นายพัฐศิษฏ์ ธนชวาลย์ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมมอบถุงยังชีพดังกล่าว เมื่อเร็วๆนี้


แชร์