วธ.เยียวยาศิลปินพื้นบ้านทั่วประเทศเหตุโควิด-19

แชร์

วธ.ผนึก 9 สมาคมศิลปินพื้นบ้านจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ช่วยเหลือเยียวยา สร้างขวัญ กำลังใจให้แก่เครือข่ายศิลปินพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

15ก.ย.64/ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจต่างๆ รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานรัฐจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ชุมชน และประเทศ ซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มุ่งช่วยเหลือเยียวยา สร้างขวัญ กำลังใจและฟื้นฟูเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  โดยมีนโยบายส่งเสริมและเปิดพื้นที่ให้ศิลปิน ศิลปินพื้นบ้านได้มีโอกาสถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมการแสดงและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ขณะเดียวกัน  วธ.ได้ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาและร่วมมือกับสมาคมศิลปินพื้นบ้าน 9 สมาคมประกอบด้วย สมาคมลิเกประเทศไทย สมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางประเทศไทย สมาคมอุปรากรจีน สมาคมศิลปินขับซอล้านนา สมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา สมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้ สมาคมหมอลำอีสาน สมาคมหนังตะลุงปักษ์ใต้ และสหพันธ์สมาคมโนราแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 โดยบันทึกเทปวีดิทัศน์การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของศิลปินพื้นบ้านแต่ละสมาคมเพื่อนำมาเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของวธ.และช่องทางอื่นๆต่อไป

ทั้งนี้ จากการที่ วธ.มอบหมายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ศิลปินพื้นบ้าน และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรมในพื้นที่ควบคุมการระบาดสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ที่ให้มีการล็อกดาวน์ 29 จังหวัด ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรีในการลงทะเบียนเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

อย่างไรก็ตาม เพื่อรับเงินช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาทต่อคนนั้น วธ.ได้สำรวจและสรุปข้อมูลพบว่า มีศิลปินพื้นบ้าน และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรมรับทราบข้อมูลและลงทะเบียนเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 รวมทั้งหมด 1,252 คน เช่น จ.เพชรบุรี อาชีพช่างเกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรมและศิลปินเพลงพื้นบ้าน  221 คน จ.ปัตตานี อาชีพนักแสดงลิเกฮูลูและหนังตะลุง 154 คน จ.สมุทรปราการ อาชีพนักแสดงอุปรากรจีนและละครชาตรี 105 คน จ.ฉะเชิงเทรา อาชีพนักแสดงละครชาตรี 103 คนและจ.พระนครศรีอยุธยา อาชีพนักแสดงลิเกและนักดนตรีไทย 101 คน

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์