สแกนคัดกรอง  “ATK”เชิงรุกพ่อค้าแม่ค้า ตลาดเทพจินดา

แชร์

เมื่อวันที่ 13 กย. 64 ที่บริเวณภายในตลาดเทพจินดา เทศบาลเมืองบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง พร้อมชุด อสม.ลงพื้นที่ดำเนินการ สแกนตรวจคัดกรอง Rapid Antigen Test Kit หรือ “ATK” เชิงรุกหาเชื้อพ่อค้าแม่ค้า ตลาดเทพจินดา ตรวจภายใต้โครงการจิตอาสา EEC ต้านโควิด โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และท้องถิ่นบ้านฉาง

ทั้งนี้นายอติเทพ จริยเวชช์วัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง จึงมอบให้กองงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจเพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก ด้วยชุดตรวจ “โควิด-19” “ATK” เป็นชุดตรวจโควิดที่เก็บตัวอย่างที่โพรงจมูกเบื้องต้นสามารถรู้ผลภายใน 15 นาทีให้แก่กลุ่ม อสม.บ้านฉางตรวจ ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้า พ่อค้า แม่ค้า ภายในตลาดจำนวน 60 รายไม่พบผู้ติดเชื้อ
นอกจากนี้ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงท้องที่อ.บ้านฉางสามารถลงทะเบียนขอรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit หรือ“ATK” ได้ที่ อสม. ของแต่ละชุมชน โดยนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ของท่านมายื่นที่อสม.แต่ละหมู่บ้านทุกตำบลใน อ.บ้านฉางได้ตลอดเดือนกันยายนนี้อีกด้วย

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน


แชร์