ประกาศปิดโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ อ.แม่สะเรียง ในพื้นที่เสี่ยง 

แชร์

25 ส.ค.64 นายกิติพงษ์ ทินแย่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ เปิดเผยว่า ได้ออกประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 1) ประกอบกับมีผู้ปกครองและเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง และอาจเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยทางโรงเรียนได้ตระหนักและคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองและมาตรการกระทรวงสาธารณสุข
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ จึงขอประกาศปิดโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2564รวม 7 วัน ขอความร่วมมือให้คณะครู บุคลากร นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง ปฏิบัติตามรายละเอียด ดังนี้
1. ให้นักเรียนสังเกตอาการตนเองตามประกาศเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด หากมีภาวะหรืออาการที่บ่งบอกถึงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้รีบแจ้งข้อมูลแก่ครูประจำชั้นโดยทันที
2. ให้นักเรียนทุกคนหยุดมาโรงเรียนและเรียนอยู่ที่บ้าน โดยครูประจำชั้น/ครูประจำวิชามอบหมายงานในรูปแบบ On Hand ในช่วงระหว่างหยุดเรียนรวม 7 วัน
3. โรงเรียนมีการดำเนินการจัดอาหารกลางวันโดยมอบเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและอาหารเสริมนมตลอด 7 วัน ให้นักเรียนมารับที่โรงเรียนในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว ติดต่อรับได้ที่ครูประจำชั้น
4. ให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เวรยามดูแลทรัพย์สินและความเรียบร้อยของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด
โดยทางโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ จะประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน


แชร์