มาจาก 13 จังหวัดห้ามเข้าอุตรดิตถ์โดยไม่มีเหตุจำเป็น 

152

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 กรกฏาคม 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สรุปรายงานในสถานการณ์ โควิด-19 ของ สสจ.อุตรดิตถ์ ของวันที่ 20 กรกฎาคม 64 เวลา 22.00 น.ที่ผ่านมา รวมพบผู้ติดเชื้อฯเพิ่มขึ้นรายวันอีก 59 ราย ซึ่งมาจากพื้นที่เสี่ยงทั้งหมด รวมติดเชื้อฯสะสมยอดทะลุที่ 694 ราย เสียชีวิตสะสม 4 ราย ยังรักษาอยู่ 460 ราย รักษาหายแล้ว 186 ราย จำนวนเตียง 508 /ใช้แล้ว 462 เตียง คงเหลือ 46 เตียง สถานที่แยกกัก (ทุ่งกะโล่) 15 เตียง เหลือ 9 เตียง HUGUTT มาจากจังหวัดเสี่ยงเข้ามาในพื้นที่อุตรดิตถ์ให้ลงข้อมูลใน Hugutt และ swab ทุกราย

ล่าสุด นายผล ดำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ลงนามประกาศ ณ.วันที่ 20 กรกฏาคม 64 มาตราการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 (ฉบับที่ 26) งดการเดินทางจาก 13 จังหวัด เขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในข้อ 5. (2.2) มาตรการเกี่ยวกับการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงาน โดยไม่มีเหตุจำเป็น ยกเว้น เช่น การเดินทางเพื่อมาพบแพทย์เพื่อเข้ารับบริการ ทางการแพทย์และสาธารรสุข การารักษาพยาบาล การรับวัคซีนป้องกันโรค หรือการเดินทางเพื่อขนส่งสินค้าและการมาร่วมงานศพ ญาติใกล้ชิด บิดามารดา หรือพื่น้อง(บิดามารดาเดียวกัน) ตามขั้นตอนต้องมารายงานตัวกับ กำนัน-ใหญ่บ้าน อสม. กรรมการหมู่บ้าน ลงข้อมูล HUGUTT ทำการตรวจหาเชื่อโควิด-19 (swab)และต้องกักตัว 14 วัน

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน