สกลนคร ติดเชื้อเพิ่ม 78 ราย ยอดสะสมทะลุหลักพันแล้ว

38

ศูนย์ปฏิบัติการเติบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ของ จ.สกลนคร วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ว่ามีผู้ติดเชื้อราบวันเพิ่มขึ้น 78 ราย ทำให้มียอดผู้จิดเชื้อสะสม 1,038 ราย รักษาตัวอยู่ที่ รพ.ต่างๆ 791 ราย หายป่วย 244 ราย และเสียชีวิต 4 ราย ส่วนสาเหตุของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาจากการรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อเดินทางกลับมารักษาตัวและเข้ารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ตามมาตรการของการควบคุมโรค ในขณะที่ จ.สกลนคร มีโรงพยาบาล 18 อำเภอ มีผู้ติดเชื้อรักษาตัวจนเกือบเต็มแล้ว จึงต้องระบายออกไปที่ รพ.สนาม ที่โรงแรมภูพานเพลซ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จำนวน 80 เตียง หอประชุมวิโรจน์อิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร 180 เตียง กรมทหารราบที่ 3 จำนวน 40 เตียง ส่วนอำเภอต่างไป ก็จัดตั้งงโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยตามภูมิลำเนาอีกอำเภอละ 1-2 แห่ง ซึ่งสามารถรองรับผผุ้ป่วยที่ระบายออกมาจากโรงพยาบาลแต่ละอำเภอ จำนวน 50-80 ราย ซึ่งขณะนี้ยังมีเตียงรองรับผู้ป่วยอีกจำนวนมาก ในขณะที่ ดร.ชูพฃษ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนคร เปิดเผยว่า อบจ.มีโครงการจัดรถไปรับผู้ป่วยเดินทางกลับมารักษาตัว ขณะนี้รับมาแล้วก็ว่า 300 ราย และยังมีผู้ป่วยที่แจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับมาอีกจำนวนมาก ซึ่งจะดำเนินการต่อไป เราจะทิ้งพวกเขาไว้ข้างหลังไม่ได้ อีกทั้งการเปิดรับบริจาคเตียง อาหาร เสื้อผ้าของใช้ประจำวันและน้ำ เพื่อนำไปใช้ใน รพ.สนาม

ด้าน นายสถิต สำราญสุข ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับเตียงผู้ป่วยที่เก่าชำรุดจาก รพ.เต่างอยมาซ่อมแซมเพื่อนำกลับไปใช้ใน รพ.สนาม หากแต่ละโรงพยาบาลอื่นๆในพื้นที่ 18 อำเภอที่มีเตียงเก่าและชำรุด มีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่เสียใช้ไม่ได้ วิทยาลัยมีสาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์เรียนเกี่ยวกับใช้บำรุงรักษา ซ่อมและสร้างเกี่ยวกับเครื่องทางการมือแพทย์ สามารถติดต่อมาได้ที่ตนหมายเลข 08 9569 5523 ยินดีให้ความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขทุกอย่าง และฝากถึงผู้ใจบุญหากมีความประสงค์จะร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์เพื่อนำมาเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซม ทางวิทยาลัยมีความยินดีจะได้ทำบุญร่วมกัน

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน