ราคากลางรังนกพัทลุงลดเหลือ 410 ล้านบาท จ่าย20เปอร์เซนต์วันทำสัญญา

125

ตามที่คณะกรรมการรังนกฯได้ประกาศให้สัมปทานรังนกฯ เป็นเวลา 5 ปี หลังจากสัญญาการสัมปทานรังนกจะหมดลงในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 แต่หลังจากที่เปิดขายซองเอกสารการประมูลไป 5 ครั้ง ก็ยังไม่มีผู้สนใจที่จะเข้ามายื่นซองประมูลแต่อย่างใดล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุง ได้กำหนดราคากลาง รายละเอียดต่างๆของการเปิดซองประมูลรังนกฯในครั้งที่ 6 ไว้ที่ราคา 427.5 ล้านบาท  กำหนดเงินประกันซองไว้ที่ 10 ล้านบาท หลักประกันสัญญาร้อยละ 30 ของเงินประมูลรังนก และในวันทำสัญญาในวันแรกนั้นผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสัมปทานรังนกฯจะต้องชำระเงินร้อยละ 20   ซึ่งการประมูลรังนกฯในครั้งที่  6  นั้น  มีบริษัททางภาคตะวันออกมารับซองเอกสารไป  1  ราย    แต่ยังไม่มีใครเข้ามายื่นซองการประมูลรังนกแต่อย่างใด

เมื่อวันที่  16 ก.ค.64 ที่ห้องประชุมอิรวดี  ศาลากลางจังหวัดพัทลุง  นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผวจ.พัทลุง  ในฐานะประธานคณะกรรมการรังนกบนเกาะรังนกฯตลอด  33  วันที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ  จากนั้นนายกู้เกียรติฯ ได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการรังนกฯได้เสนอราคากลางการยื่นสัมปทานรังนกฯในครั้งที่  7  โดยให้คณะกรรมการฯได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่นและพี่น้องชาวพัทลุง  รวมทั้งการป้องกันการนำไปสู่การฟ้องร้องของผู้ยื่นซองการสัมปทานรังนกสู่ขบวนการยุติธรรม  อันจะทำให้จังหวัดพัทลุงได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว

ต่อมาในที่ประชุมได้มีการเสนอราคากลางการประมูลรังนกฯในครั้งที่  7  ในราคากลาง  405  ล้านบาท  และ  410  ล้านบาท   ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ราคากลางรังนกฯอยู่ที่ราคา  410  ล้านบาท   หลักประกันซอง  10  ล้านบาท   หลักประกันสัญญาร้อยละ  20  ของเงินที่ประมูลได้   และในวันทำสัญญาในวันแรกนั้นผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ได้รับการสัมปทานรังนกฯ จะต้องจ่ายเงินร้อยละ  20  ของเงินที่ยังไม่ชำระ  โดยจะมีการประกาศการประมูลรังนกฯในระหว่างวันที่  16 – 21   กรกฎาคม   2564  และกำหนดยื่นซองการประมูลรังนกฯในวันที่  22  กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 11.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง   โดยทาง  อบจ.พัทลุงจะมีหนังสือแจ้งให้บริษัทรังนกฯทั้ง  14  บริษัทได้รับทราบ  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เข้ามารับเอกสารกาประมูลรังนก  ณ  อบจ.พัทลุง  ในระหว่างวันที่  19 – 21  กรกฎาคม  2564  ในวันและเวลาราชการ

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน