ทีมจังหวัดน่านเร่งกระจายผลผลิตลำไยกับแขวงหลวงพระบาง

125

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564  ที่ สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ อำเภอเมืองน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายจังหวัดน่าน เปิดการประชุมเชื่อมโยงการกระจายผลผลิตลำไยจังหวัดน่านกับแขวงหลวงพระบาง ผ่านระบบ e – meeting ร่วมกับสภาการค้าหลวงพระบาง โดยมี ท่านบุญเที่ยง สุลิวัน ประธานสภาการค้าอุตสาหกรรมแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว และทีมงาน เพื่อเจรจานำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ผลไม้ลำไยและสินค้าเกษตรแปรรูปของจังหวัดน่านกับแขวงหลวงพระบาง ให้มีการค้าขายร่วมกันเป็นการขยายช่องทางการค้าให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการทั้งสองประเทศ

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ทีมงานของจังหวัดน่าน ประกอบด้วยหอการค้าจังหวัดน่าน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน สรรพากร และภาคส่วนธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งเกษตรกรแปลงใหญ่ ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูป ได้มีการเจรจาร่วมกับทางสภาการค้าของหลวงพระบาง ซึ่งนำโดย ท่านบุญเที่ยง สุลิวัน และทีมงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ทางด้านการค้าของแขวงหลวงพระบาง ได้มีการเจรจาพบปะเพื่อส่งเสริมด้านการค้าขายระหว่างจังหวัดน่านกับแขวงหลวงพระบาง ซึ่งจะเริ่มในฤดูกาลนี้โดยเฉพาะเรื่องการจำหน่ายสินค้าผลผลิต เงาะ ลำไย และสินค้าเกษตรแปรรูปต่างๆ ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดีจากทางสภาการค้าของหลวงพระบาง ก็จะนำความต้องการในการสั่งซื้อแจ้งผ่านทางหอการค้าจังหวัดน่าน เพื่อที่จะให้มีการค้าขายระหว่างกันเริ่มตั้งแต่ฤดูกาลนี้เป็นต้นไป

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวเพิ่มเติมว่า นับเป็นนิมิตรหมายอันดีที่จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดน สปป.ลาว จะได้มีการค้าขายระหว่างจังหวัดกับทางแขวง ของ สปป.ลาว จะได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการในจังหวัดน่าน ให้มีการค้าขายมีการตลาดที่กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป ส่วนสินค้าที่นำเสนอวันนี้ คือผลไม้สด ลำไยสดช่อ เงาะ เกษตรแปรรูป เช่น มะม่วงอบแห้ง ลำไยไซรัป ลำไยถ้วย ซึ่งสามารถเก็บไว้ได้นาน มีทั้งของสดของแห้งเพื่อให้เกษตรกรได้มีช่องทางการจำหน่ายที่กว้างขวางมากขึ้น ทั้งนี้จะเป็นการค้าผ่านทางหอการค้าจังหวัดน่านและสภาการค้าหลวงพระบาง เพื่อเป็นองค์กรรับรองผู้ที่จะทำการค้าขายระหว่างกัน เป็นการรับรองคุณภาพสินค้าและรับรองเรื่องการชำระเงินด้วยกัน จะได้ค้าขายด้วยความสบายใจทั้งสองฝ่ายระหว่างน่านกับหลวงพระบาง

สำหรับการค้าในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จะใช้วิธีให้ผู้ประกอบการฝั่งไทยทำพิธีการศุลกากร ทั้งผ่านการตรวจรับรองคุณภาพจากด่านตรวจคู่ ผ่านด่านศุลกากรและไปส่งสินค้าที่ชายแดน ส่วนผู้ประกอบการฝั่งลาว จะมารับสินค้าที่เขตชายแดนและไปทำพิธีการขาเข้าของทางลาว เป็นการค้าขายตรงเส้นแนวชายแดนในช่วงสถานการณ์โควิด

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น  จ.น่าน/รายงาน