สภาอุตสาหกรรมมหาสารคาม ประเดิมฉีด “ซิโนฟาร์ม”

143

12 กรกฎาคม 2564 ที่หอประชุม 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม นายวรวุฒิ  นวสฤษฎ์กุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม และสมาชิก ร่วมมอบน้ำดื่ม(น้ำแร่ภูพาน) 50 แพ็ค แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน พร้อมนำทีมเข้ารับการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคามได้รับจัดสรรวัคซีนล็อตแรก 80 โดส ซึ่งทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการจัดหาวัคซีนทางเลือก เพื่อฉีดให้แก่แรงงานภาคอุตสาหกรรม

นายวรวุฒิ  นวสฤษฎ์กุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า วันนี้ทางสภาอุตสาหกรรมได้พาสมาชิกที่ลงทะเบียนวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยวันนี้มีสมาชิกรับการฉีดวัคซีน 17 คน จากนั้นในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 จะเดินทางมาฉีดอีก 60 คน ซึ่งรวมทั้งสิ้นเป็นวัคซีนทางเลือก 77 โดส โดยความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรม ได้ประสานผ่านทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงได้มีวัคซีนมาถึงสมาชิกในต่างจังหวัด ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่มีการระบาดในกลุ่มแรงงาในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งถ้าได้รับการฉีดวัคซีนก็จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทำให้คนที่อยู่ในโรงงานอยู่ในภาคการผลิตจะไม่ต้องกังวน และเป็นเกาะป้องกันอย่างดี ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลมหาสารคามที่ช่วยอำนวยความสะดวกการฉีดวัคซีนในครั้งนี้

ด้าน เภสัชกรหญิงกาญจนาภรณ์  ตาราไต หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ กล่าวว่า โรงพยาบาลมหาสารคาม นำโดย นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ รพ.มหาสารคาม โดยทางโรงพยาบาลมีความยินดีที่จะเป็นสถานที่ในการฉีดวัคซีนทางเลือก ซึ่งวันนี้ได้ทำการฉีดวัคซีนทางเลือก คือ ซิโนฟาร์ม ซึ่งได้รับจากหน่วยงานที่ไปติดต่อกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขณะนี้ได้ดำเนินการฉีดให้กับ 11 หน่วยงานที่มีการติดต่อมา รวมประมาณกว่า 200 คน และวันนี้ก็ได้ทำการฉีดให้กับทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม ประมาณ 52 คน ซึ่งวัคซีนทางเลือกก็เป็นวัคซีนที่ทางเรายินดีที่จะบริการฉีดให้กับชาวมหาสารคาม

ทีมข่าวมหาสารคาม/รายงาน