อายัดไม้ประดู่ 3,450 ท่อนมูลค่ามหาศาลเตรียมส่งนอก

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่บ้านทันสมัย ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร นายธีรัตน์ บางเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำพื้นที่จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ นายชูชาติ เทพสุต ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบไม้ท่อนซึ่งเป็นไม้ประดู่หลายขนาด จำนวน 3,450 ท่อน ที่ถูกนำมารวมหมอนไว้เพื่อเตรียมขนย้ายไปยังต่างประเทศ ภายหลังจากที่ หน่วยงาน กอ.รมน.จ.สกลนคร และอีกหลายหน่วยงาน ได้ตรวจอายัดไม้ดังกล่าวไว้เมื่อต้นเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา ขณะนี้ ให้ผู้เชี่ยวชาญในการพิสูจน์ไม้ ของกรมป่าไม้ ได้ตรวจสอบที่มาของไม้ จำนวนดังกล่าว ว่าถูกต้องชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

นายธีรัตน์ บางเพ็ชร กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบพิรุธในเรื่องการรับรองไม้ด้วยตนเองของชาวบ้าน ที่จำหน่ายให้กับบริษัทผู้ส่งออกมีจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นช่องทางในการนำไม้นอกพื้นที่ของชาวบ้านมาสวมตอไม้ เนื่องจากการรับรองไม้ด้วยตนเอง จะมีเพียงผู้ใหญ่บ้านกำนันในเขตพื้นที่ เป็นผู้รับรองการตัดไม้ โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไม่ได้รวมตรวจสอบรับรอง ประกอบกับการเคลื่อนย้ายไม้จากแหล่งไม้ มายังจุดรวมไม้ของผู้ชื้อหรือส่งออก ไม่จำต้องแจ้งด่านป่าไม้ อาจเป็นช่องว่างในการการตรวจสอบไม้ ที่นำมารวมหมฟอนไม้เพื่อรอการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

นายนเรศ ชมบุญ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า ขอเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป ได้เฝ้าระวังติดตามปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เรา มีพื้นที่ป่าไม้ที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติอยู่ 1,600,000 ไร่ แต่ปัจจุบันได้มีการจัดปฏิรูปที่ดิน สปก.คงจะเหลือสภาพป่าอยู่ไม่กี่หมื่นไร่ ซึ่งที่ผ่านมา ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสกลนคร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม กรมป่าไม้ ได้อายัดไม้ไว้กว่า 3,000 ท่อน ซึ่งตรวจแล้วเป็นไม้ประดู่ ตอนนี้เราได้มีการรังวัดขนาดเรียบร้อยแล้ว มีผู้เชี่ยวชาญจากกรมป่าไม้ มาตรวจพิสูจน์ไม้ว่าตัดมาจากที่แห่งหนใด ถ้าตัดมาจากในที่ดินกรรมสิทธิ์ที่มีโฉนด หรือ นส. 3 หรือที่มีหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่หากไม่มีเราก็ต้องตรวจยึดจับกุมไว้ต่อไป ที่ผ่านมาเราก็มีการลาดตระเวนตลอดพบว่าไม้ในป่า ยังมีการลักลอบตัดอยู่ตลอด ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชน ได้เป็นสายข่าวหากพบว่ามีการตัดไม้ หรือบุกรุกพื้นที่ในพื้นที่ป่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือในเขตอุทยานแห่งชาติ ก็ขอให้แจ้งมาได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดสกลนคร หรือที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร เราก็พร้อมที่จะไปตรวจป้องกัน ไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพวกนี้ ได้มีการถูกทำลายไป

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน