วิสาหกิจชุมชนสกลนคร เร่งปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์สร้างเศรษฐกิจ

243

วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนคร เร่งปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์และเพื่อสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 ชี้ กัญชาที่ดีที่สุดคือพันธุ์หางกระรอก ที่สกลนคร

เวลา 14.00 น.วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่พื้นที่ปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ตำบลค้อใต้ เลขที่ 23 หมู่ 9 ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานในพิธีปลูกกัญชาทางการแพทย์  โดยมี นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานน์  รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอสว่างแดนดิน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วม ทั้งนี้รัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายสมุนไพร กัญชาทางการแพทย์และเศษฐกิจ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างถูกกฎหมาย กัญชาเป็นหนึ่งในพืชสมุนไพรที่เก่าแก่  ที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างมาก

ประเทศไทย ได้เริ่มดำเนินการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ยากัญชาที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ได้รับยากัญชาทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย จากสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กว่า 300 กลุ่ม เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาผลิตเป็นน้ำมันกัญชา และส่วนผสมของยากัญชาแผนไทย รวมถึงต่อยอดให้เกิดการศึกษาวิจัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ เช่น ยา อาหาร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น การขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์และเพื่อสร้างเศรษฐกิจ เพื่อกระจายโอกาส   และสร้างรายได้กับวิสาหกิจชุมชน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 กล่าวว่า  จังหวัดสกลนคร ได้ขออนุญาตจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเกือบ 100 แห่ง ที่ผ่านการอนุญาตจากทางราชการแล้ว 21 แห่ง ได้เริ่มลงมือปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์แล้ว 16 แห่ง ถือว่าเป็นจังหวัดอันดับต้นๆในประเทศ นอกจากนี้ยังถือว่ากัญชาของจังหวัดสกลนคร เป็นกัญชาพันธุ์หางกระรอกที่ดีที่สุดในโลก ประโยช์ของกัญชาต้านอนุมูลอิสระ ต้านเชื้อราเชื้อแบคทีเรีย ต้านการอักเสบ  ช่วยผ่อนคลายบรรเทาความเครียด บำรุงสายตา  เสริมสร้างกระดูก  ต้านอาการลมชัก  ลดความเหนื่อยล้าเรื้อรัง  ป้องกันเซลล์สมองเสื่อม ต้นการอาเจียน โดยวิสาหกิจชุมชนเพื่อสุขภาพ แห่งนี้ มีนายเรืองชัย จดจำ  เป็นประธาน

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน