ตำรวจน่าน ปรับปรุงศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191

57

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน  ส.ต.ต.สามารถ งามแฉล้ม ผบ.หมู่ กพถ.สส. และ ส.ต.ต.สวพล ศรีวิเชียร ผบ.หมู่ กพถ.สส. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สทส.ตร. ได้ดำเนินการตรวจซ่อม บำรุงรักษาอุปกรณ์ แลระบบศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.น่าน ตามวงรอบ พร้อมเปลี่ยนแบ็ตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าใหม่ โดยมี ว่าที่ พ.ต.ต.สมาน กาติ๊บ สว.กก.สส.ภ.จว.น่าน/หน.ศูนย์ฯ 191  ร.ต.อ.ธีภพ สิงห์ลาว รอง สว.ปฏิบัติราชการ ภ.จว.น่าน/จนท.งานข่าวและเทคโน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 191 ภ.จว.น่าน ประสานการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นที่เรียบร้อย ระบบสามารถดำเนินการได้เป็นปกติ เหตุด่วน เหตุร้าย แจ้ง 191ภ.จว.น่าน มีมาตรฐาน รวดเร็ว ฉับไว บริการด้วยใจดุจญาติ

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน