โควิดมาอีกรอบผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังแห่ฉีดวัคซีน

75

โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จัดให้บริการฉีดวัคซีนกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง จำนวนกว่า 800  คน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันโควิด- 19  และจังหวัดสกลนคร มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว กว่า 55,000 คน

วันที่ 25 มิถุนายน 2564  ที่อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ได้จัดให้บริการฉีดวัคซีน Astrazeneca ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังในเขตอำเภอเมืองสกลนคร ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม และศูนย์จองวัคซีนของโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ในระหว่างวันที่ 7-30  มิถุนายน 2564  มีจำนวน 880 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดย นายแพทย์พูลสวัสดิ์ วงศ์วิชิต รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร กล่าวว่า ได้ปรับเปลี่ยนระบบใหม่ โดยให้ลงทะเบียนชั้น 1 เมื่อพร้อมแล้วจะไปฉีดที่ชั้น 9

ส่วนคนไข้ที่เป็นรถเข็น รถนั่ง มีบริการพิเศษเพื่อความปลอดภัยให้ไปฉีดที่ห้องฉุกเฉิน ส่วนผู้ที่ลงชื่อไว้ก็จะทยอยฉีดไปเรื่อยๆ โดยทุกคนในจังหวัดสกลนคร จะได้ฉีดวัคซีนครบทุกคน และมีความปลอดภัย นอกจากนี้ จังหวัดสกลนคร ยังได้กระจายวัคซีนไปที่โรงพยาบาลชุมชน ทั้ง 17 อำเภอ เพื่อจัดให้บริการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังในแต่ละพื้นที่ด้วย สำหรับจังหวัดสกลนคร มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว รวมจำนวน 55,848 คน แบ่งเป็น ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 39,713 คน และผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 16,135 คน

วัฒนะ แก้วก่า  จ. สกลนคร /รายงาน