ตรวจเยี่ยมจุดก่อสร้างกำแพงกั้นไทย-มาเลเซีย

63

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมจุดก่อสร้างกำแพงกั้นไทย-มาเลเซีย ณ ท่าประปา ซอย 11 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส พร้อมติดตามโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสุไหงโกลก และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดนราธิวาส

22มิ.ย.64 / นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมจุดก่อสร้างกำแพงกั้นไทย-มาเลเซีย ณ ท่าประปา ซอย 11 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส พร้อมติดตามโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสุไหงโกลก และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนรับฟังปัญหาและพบปะประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการของรัฐ เมื่อวันที่ 21มิ.ย.64