กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี

104

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่ กรมทหารพรานที่ 32 อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี  เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี ที่ได้พระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ดำเนินงานร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 38 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพมีความรู้ความสามารถในการปลูกผักปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อบริโภค เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนหากเหลือจากการบริโภค สามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริม  โดยจัดกิจกรรมให้พลทหารกองประจำการในแต่ละผลัดอาสาเข้าร่วมโครงการ หลังจากที่ผ่านการฝึกทางการทหารแล้ว โดยเลือกพลทหารที่มีความรู้สมัครใจในการทำเกษตร ไปฝึกอบรมที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช จักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน