เปิดตลาดสินค้าเกษตรและสินค้า OTOP ของดีอำเภอลับแล

154

นายปรัชญา  เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานตลาดสินค้าเกษตร และสินค้า OTOP ของดีอำเภอลับแล โดยมี   นางเรณู อินศิริ ปลัดอาวุโสอำเภอลับแล กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อม พ.ต.อ.ภีมภณ  ม่วงศรี ผกก.สภ.ลับแล และหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว

นายปรัชญา  เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล กล่าวว่า กรมการปกครอง ได้สั่งการให้อำเภอจัดทำโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการในลักษณะของการพัฒนาตลาดสินค้าการเกษตรและการประชาสัมพันธ์ตลาดขายสินค้าการเกษตร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายผลผลิตในพื้นที่ ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 64 เวลา 08.30น. – 20.00 น. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้เห็นความสำคัญและยังเป็นการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุตรดิตถ์

นอกจากเปิดตลาดสินค้าเกษตรแล้ว ยังมีตลาดสินค้า OTOP และของดีต่างๆ ของอำเภอลับแล และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีร้านกว่า 10 ร้านค้าอาทิ ทุเรียน หลง-หลินลับแล ทุเรียนมอนทอง หอมกะเทียม ผักปลอดสารพิษ ไม้กวาด กะยาสาด

ประสิทธิ์    ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน