เปิดเทอมวันแรกคึกคัก เด็กๆ ดีใจมาโรงเรียนแต่เช้า

293

เช้าวันที่ 14 มิ.ย.2564 ที่บริเวณโรงเรียนร่มฉัตรวิทยา(เทศบาล 2) อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก สุดคึกคักหลังจากทางเขต สพป.มส.ได้มีประกาศเลื่อนการเปิดเทอมเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยในวันนี้บรรดาผู้ปกครองมาส่งบุตร-หลานเพื่อเข้าเรียนหนังสือเป็นวันแรก หลังจากได้มีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ของทางจังหวัด

นายสุพจน์ วรรณวินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มฉัตรวิทยา(เทศบาล 2)  เปิดเผยว่า ทางโรงเรียน มีความพร้อมสำหรับเปิดเรียน โดยได้จัดครูและบุคลากรทางการศึกษาตั้งจุดคัดกรองก่อนที่นักเรียนจะเดินเข้ามาในโรงเรียน ให้มีการสวมใส่หน้ากากอนามัย การตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างเมื่อเข้านั่งในห้องเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และการติดเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข สามารถควบคุมโรคได้อย่างรัดกุม ซึ่งทางบุคลากรของโรงเรียน ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกเพื่อเพิ่มภิมคุ้มกันทุกคน

 

ทางโรงเรียนยังเข้มงวดเรื่องการป้องกันโควิด-19 หากนักเรียนคนไหนมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส โรงเรียนก็จะมีมาตรการตรวจวัดซ้ำหากอุณหภูมิยังไม่ลด จะแจ้งให้ทางผู้ปกครองมารับกลับไปเพื่อไปพบแพทย์ และเน้นย้ำนักเรียนเรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างเข้มงวด สำหรับโรงเรียนร่มฉัตรวิทยา(เทศบาล 2)สังกัดเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 180 คน บุคลากรครู 24 คน พนักงานงานอื่นๆ  9 คน รวม 33 คน

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน