มอบเครื่องอุปโภค บริโภค “ช่วยเหลือลิเก 30 ครอบครัว”

115

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 64  เวลา 13.00 น.ที่ลานด้านหน้าพลับพลารับเสด็จ  วัดขวางชัยภูมิ  ต.คอรุม  อ.พิชัย  จ.อุตรดิตถ์  นายสหวิช  อภิชัยวิศรุตกุล  รอง ผวจ.อุตรดิตถ์  ประธานฝ่ายฆารวาส พระครูพิลาศธรรมสาร เจ้าคณะตำบลคอรุม เจ้าอาวาสวัดขวางชัยภูมิ  ประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภค บริโภค “ช่วยครอบครัวลิเก 30 ครอบครัว”  พลังบวร ปันน้ำใจ ในสถานการณ์โควิด-19 โดยมี นายสุรพันธ์  เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์   วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย นายปรัชญา  เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย สโมสรโรตารี่ศิลาอาสน์  มูลนิธิการกุศลอุตรดิตถ์ และชมรมลิเกจังหวัดอุตรดิตถ์  นำพลังบวร บ้าน วัด ราชการ ช่วยครอบครัวศิลปินชมรมลิเกจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โควิด-19  โดยมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค และบริโภคให้กับครอบครัวลิเก จำนวน 30 ครอบครัว  รวม 11 คณะ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากสถานการณ์ปัจจุบันที่งานการแสดงต่าง ๆ ที่ ถูกเลื่อน ลดหรืองดออกไปก่อน

นายสุรพันธ์  เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ถือเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ที่เป็นผู้ประสานพลังบวรทั้งทางฝ่ายสงฆ์ และภาคเอกชนเข้าช่วยเหลือ ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูพิลาศธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดขวางชัยภูมิ  คุณสุภัคกานต์ คงธนศุภธร นายกสโมสรโรตารีศิลาอาสน์ และคุณณัฐกิตติ์ เพียรประดิษฐกุล ประธานมูลนิธิการกุศลอุตรดิตถ์ เป็นอย่างยิ่งที่ช่วยกันปันน้ำใจช่วยครอบครัวลิเกจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งถือเป็นการร่วมกันสืบสาน และรักษามรดกภูมิปัญญาลิเกพื้นบ้านให้คงอยู่คู่จังหวัดอุตรดิตถ์และประเทศไทยต่อไป

นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ กล่าวว่า ชมรมลิเกจังหวัดอุตรดิตถ์ มีคณะลิเก  ในชมรม จำนวน 11 คณะ มีสมาชิกในชมรมประมาณ 56 คน ซึ่งได้จัดตั้งชมรมมาประมาณ 1 ปีเศษ และได้รับผลกระทบอย่างสูงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 จากที่เคยมีงาน    ถูกเลื่อนและยกเลิกไปหมด โดยปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ 2 แล้วที่ได้รับผลกระทบ กระทรวงวัฒนธรรม  โดยท่านอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบนโยบายให้แต่ละจังหวัดเข้าช่วยเหลือและเยียวยาศิลปินพื้นบ้าน ซึ่งชมรมลิเกจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 30 ครอบครัว

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน