“ภูเพียง”คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด

48

เมื่อวันที่ 10มิถุนายน 2564 ที่ บ้านป่าหัดตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง  จ.น่าน  นายพงษ์ศิลป ผาลา นายอำเภอภูเพียงได้จัดกิจกรรมคัดสรรพิจารณากิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดโดยมีชุมชนบ้านป่าหัด กลุ่มทอผ้า บ้านป่าหัด เสนอในฐานะชุมชนมี นายชาตรี หมอสุยะ ป.เปี๊ยกม่วงใหม่ เสนอในฐานะผู้อาสาพัฒน ต.นาปัง  อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผู้นำอช.ดีเด่นดีเด่นระดับจังหวัดน่านและกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านใหม่พัฒนา โดยมีคณะประเมินพิจารณามาจากพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายวิบูลย์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกิจกรรมครั้งนี้และนำเสนอที่บ้านป่าหัดตำบลม่วงตึ๊ดอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านในครั้งนึ้อีกด้วย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน