ทหารพรานจิตอาสาลุยฆ่าเชื้อทำความสะอาดโรงเรียนรับเปิดเทอม

50

เช้าวันที่ 12 มิ.ย. 64 พ.อ.เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุติ ผบ.ชค.กรม.ทพ.12(ผู้บังคับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12) ฉก.อรัญประเทศ กองกำลังบูรพา ได้สั่งการให้ ร.อ.เตชทัต  เฉลิมจิตต์ ผบ.ร้อย.ทพ.1207(ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่1207)  จัดกำลังพลจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ของ ร้อย ทพ.1207 ร่วมกับ  ผู้นำท้องถิ่น พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว มาร่วมกิจกรรม ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค และ จัดเตรียมสถานที่ ภายใน โรงเรียน.อพป.คลองน้ำใส ม.6 ต.คลองน้ำใส  อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อม และความปลอดภัยจากโควิด-19 ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิ.ย. 64 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับครู และ นักเรียน รวมถึงผู้ปกครอง โดยได้ร่วมกันวางแนวทางป้องกัน COVID-19 ด้วยการจัดให้เว้นระยะห่างในห้องเรียน  พร้อมทั้งมีหน้ากากอนามัยสำรองไว้ให้เด็กนักเรียนทุกคน และมีการตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิไข้ มีเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือไว้บริการสำหรับเด็กนักเรียนและผู้ที่เดินทางมาติด ต่อราชการ บริเวณหน้าโรงเรียนด้วย

เป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อมฤต บุญสุยา ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ที่กำชับมายัง ชค.กรม.ทพ.12 จัดกำลังพลจิตอาสาออกช่วยเหลือ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ให้กับโรงเรียนตามหมู่บ้านชายแดน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเปิดการเรียนการสอน ในช่วงเปิดเทอมในวันที่14 มิ.ย. 64 นี้ ซึ่ง ชค.กรม.ทพ.12 ได้ประสานความร่วมมือไปยังผู้นำท้องถิ่น พร้อมทั้งบุคคลกรทางการศึกษา และประชาชนมาร่วมกันทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค และปรับภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียนตามหมู่บ้านชายแดน  เตรียมพร้อมรับการเปิดเทอม 14 มิ.ย. 64 ครบทุกโรงเรียนแล้ว

ชัชวาลย์  โสภาพันธ์ จ.สระแก้ว/รายงาน