“ประภัตร”เดินเกมชดเชยเยียวยาลัมปีสกินให้เกษตรกร

106

วันที่12 มิถุนายน 2564 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฉีดวัคซีนลัมปีสกินให้กับโคกระบือ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามเรียง อ.กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายธญัญวัฒน์ ชาญพินิจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

นายประภัตร กล่าวว่าในการเดินทางลงพื้นที่ ในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการแก้ปัญหาโรคระบาดลัมปีสกินให้กับเกษตรให้ฟันฝ่าปัญหาไปด้วยกัน โดยการฉีดวัคซีนในครั้งนี้เป็นมาตรการหนึ่งในการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค โดยจะต้องมีการฉีดให้เป็นไปตามแผนทางทางกรมปศุสัตว์วางไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ตามนอกจากการฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมโรคเพื่อแก้ปัญหาการระบาดแล้วยังมีมาตรการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรค ที่เป็นมาตรการของกรมปศุสัตว์ ที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปด้วยคือ การควบคุมการเคลื่อนย้ายโค – กระบือ เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคอย่างเคร่งครัด การเฝ้าระวังการเกิดโรคอย่างใกล้ชิด การป้องกันและควบคุมแมลงพาหนะนำโรค ให้เกษตรกรป้องกันโดยใช้สารกำจัดแมลงทั้งบนตัวสัตว์ และโดยรอบฟาร์ม และการรักษาสัตว์ป่วยตามอาการด้วยเพื่อให้การควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ โรคสงบโดยเร็ว

ส่วนมาตรการเยียวยาเกษตรกรจากกรณีโค – กระบือเสียชีวิตจากโรคลัมปี – สกินนั้น เบื้องต้นได้กำหนดอัตรา   การจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้เกษตรกรเจ้าของโค – กระบือ ตามจริง แต่ไม่เกินรายละ 2 ตัวเป็นเงินสดผ่านบัญชีเงินฝากเกษตรกร โคไม่เกินรายละ 20,000 บาท/ตัว กระบือ ไม่เกินรายละ 22,000 บาท/ตัว ขณะนี้ตนกำลังพิจารณานำเรื่องหารือกับกรมบัญชีกลาง เพื่อขอปรับอัตราการชดเชยให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม และจากเดิมจ่ายเงินชดเชยต่อการตายไม่เกิน 2 ตัว ก็จะเสนอให้ปรับจ่ายตามจำนวนการเสียชีวิตจริง ส่วนจำนวนเงินนั้น จาก 20,000 บาท จะเป็นตัวละ 40,000 บาท โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งตนมั่นใจว่ารัฐจะจ่ายให้กับเกษตรกร

ภายหลังการพบปะและปราศรัยกับเกษตรกร นายประภัตรได้ชมการฉีดวัคซีนลัมปีสกินเข็มแรกในจังหวัดมหาสารคาม โดยมี น.สพ.ต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ เป็นผู้ฉีดสาธิต และได้มอบเสบียงอาหารสัตว์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัยพิบัติจากโรคระบาดลัมปี สกิน ให้กับตัวแทนเกษตร ทั้งนี้ นายประภัตร โพธสุธน ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เพื่อฝากย้ำให้เกษตรกรได้รับทราบนโยบายในการควมคุมดูแลการแพร่ระบาดของลัมปีสกิน การใช้วัคซีน และการชดเชยเยียวยาเกษตร

ส่วนประเด็นข้อมูลจำนวนตัวเลขในขณะนี้มีการการยืนยันข้อมูลว่าทั้งประเทศมีโค-กระบือป่วยมากกว่า 50,000 ตัว และตาย 883 ตัว ซึ่งผู้สื่อข่าวได้ถามย้ำว่า ข้อมูลนี้ตรงกับสถานการณ์จริงหรือไม่เพราะเกษตรกรมีความกังวลใจว่าจะไม่ได้รับการชดเชย นายประภัตร ได้กล่าวว่า ขอให้มั่นใจกระทรวงเกษตรฯจะชดเชยเยียวแน่นอน ตอนนี้ให้เกษตรกรถ่ายรูปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านไว้ เมื่อได้ข้อมูลสรุปแล้วจะมีการตรวจสอบจะมีการประชาคมอีกครั้งซึ่งตนเองก็มั่นใจว่าเกษตรกรไม่โกงตำนวนตัวเลขแน่นอน

ทีมข่าวมหาสารคาม/รายงาน